biester
Puls Branży

Ruszamy w drogę ku gospodarce o obiegu zamkniętym

Temat GOZ od ponad 2 lat jest obecny w trakcie spotkań i debat z udziałem polityków, ekonomistów, organizatorów gospodarki, przedstawicieli świata nauki oraz przedsiębiorców.

W rezultacie tych debat, coraz bardziej rozumiemy, czym jest GOZ i co trzeba uczynić, aby procesy gospodarcze organizowane wg formuły circular economy systematycznie wspierały tzw. gospodarkę liniową (linearną). Nie chodzi bowiem o całkowite zastąpienie gospodarki liniowej przez gospodarkę o obiegu zamkniętym, co z wielu względów nie jest możliwe. Chodzi raczej o szersze zastosowanie zasad GOZ w organizowaniu procesów gospodarczych.

Przypomnijmy, że główną zasadą GOZ jest takie projektowanie i wytwarzanie wszelkich dóbr materialnych, aby po ich zużyciu odzyskać jak najwięcej wykorzystanych do ich wytworzenia zasobów, a więc zarówno surowców jak i energii oraz ponowne ich wykorzystanie (zwrócenie do obiegu gospodarczego). Oszczędzamy w ten sposób zasoby, w szczególności nieodnawialne, a także zmniejszamy liczbę odpadów, jakie stanowią zużyte wyroby.

Jakie w tym obszarze jest miejsce dla branży opakowaniowej? Celem transformacji przemysłu opakowań w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym jest projektowanie i wytwarzanie opakowań, które można kilkukrotnie wykorzystać, a odpady opakowaniowe potraktować jako źródło surowców i materiałów do ponownego wykorzystania, co przyczyni się nie tylko do zaoszczędzenia zasobów, ale także do zmniejszenia hałd śmieci zagrażających glebie, wodzie powietrzu oraz faunie i florze.

Ale to tylko część działań dotycząca branży opakowań i mamy nadzieję, że uda się nam uzyskać w tym zakresie pewien postęp. Warto pamiętać, że na nic zdadzą się wysiłki i działania branży, jeśli cała sfera rozwiązań instytucjonalnych, organizacyjnych i prawnych odpowiadająca i odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadów (zbiórka, selekcja, odzysk, recykling) nie będzie sprawnie funkcjonować. Stąd też w programie IV Kongresu Przemysłu Opakowań będzie miejsce na referaty poświęcone tej problematyce. Ponadto w kongresowym audytorium, obok twórców i producentów opakowań oraz materiałów opakowaniowych, zasiądą organizatorzy i realizatorzy procesów zbiórki, selekcji, odzysku i recyklingu opakowań, a także przedsiębiorcy realizujący obowiązek rozszerzonej odpowiedzialności producentów.

Na Kongres zgłoszono 26 referatów. Połowa z nich zostanie zaprezentowana w trakcie obrad plenarnych. Wszystkie zaś znajdą się w kongresowych materiałach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie. Spotkamy się 2 października 2018 r. w Centrum Kongresowym MTP inaugurując marsz ku gospodarce o obiegu zamkniętym.

Warunki uczestnictwa na portalach Polskiej Izby Opakowań (www.pakowanie.info, www.pio.org.pl) oraz w biurze Izby (biuro@pio.org.pl; info@pio.org.pl)

Dodaj ofertę pracy