KGL_new
Puls Branży
Radpol  

Radpol zamyka zakład

Radpol zdecydował o zakończeniu prowadzenia działalności operacyjnej w zakładzie produkcyjnym Wirbet w Ostrowie Wielkopolskim.

"Decyzja ta jest wynikiem przeprowadzonego przez zarząd spółki przeglądu opcji strategicznych oraz kompleksowej analizy rentowności działalności zakładu".

Spółka poinformowała, że przegląd opcji strategicznych obejmował sprzedaż zakładu jako przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części, jak również zakończenie prowadzenia działalności przez zakład oraz podjęcie kroków zmierzających do sprzedaży jego majątku.

"Mając na uwadze istotny spadek rentowności działalności zakładu, zarząd spółki podjął decyzję o konieczności stopniowego wygaszania działalności zakładu, a docelowo jego zamknięciu" - podał Radpol.

Jak podano, zakończenie prowadzenia działalności operacyjnej przez zakład nie wpłynie negatywnie na realizację głównych założeń przyjętej przez spółkę strategii na lata 2018-2021.

Dodaj ofertę pracy