KGL_new
Puls Branży

Szacunkowe wyniki Plast-Box SA za 2019

Wyniki zostały sporządzone na podstawie wstępnych danych finansowych i nie były badane przez audytora.

Oto wybrane wyniki finansowe Spółki za 2019 rok:

a) skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży - 213,1 mln zł;

b) jednostkowe przychody netto ze sprzedaży - 153,2 mln zł;

c) skonsolidowany zysk netto - 9,4 mln zł;

d) jednostkowy zysk netto - 6,6 mln zł.

 

Trzeba podkreślić, iż podane przez spółkę wyniki są znacząco lepsze od osiągniętych w 2018 roku.

Dodaj ofertę pracy