KGL_new
Puls Branży

Wojewoda postponuje Wałbrzych

Wałbrzych zakazał używania plastiku. Wojewoda: Uchwałę należy napisać od nowa.

Wałbrzyska uchwala zakazująca posiadania i używania plastiku pod lupą wojewody. Jarosław Obremski mówi, że uchwałę należy dostosować do polskich przepisów.

Przypomnijmy - w styczniu Rada Miasta przyjęła uchwałę, która od 21 marca na terenie wszystkich nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych wprowadza zakaz posiadania, używania, udostępniania oraz sprzedaży produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej tłumaczył, że przepisy faktycznie mają charakter precedensowy, ale w walce o zdrowie wałbrzyszan nie ma czasu do stracenia.

Radni postanowili wprowadzić także rewolucyjne zmiany w skali kraju i zakazali na terenie całego miasta sprzedaży oraz udostępniania klientom toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Wiadomo już jednak, że uchwała w takim kształcie nie przejdzie. Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski wystosował dzisiaj list do rady, w którym zwraca uwagę, że uchwałę należy dostosować do polskich przepisów. Wojewoda zwraca także uwagę na szybki czas ewentualnego wejścia w życie przepisów i na sytuację przedsiębiorców.

Na zmiany radni będą mieli tydzień. Jeżeli tego nie zrobią, to nadzór prawny wojewody wyda do 4 marca ostateczną decyzję dotyczącą przyjętej uchwały.

Wiadomo już jednak, że Rada Miejska w Wałbrzychu rozpatrzy uwagi wojewody. Jak mówi radny Jacek Szwajgier, decyzja została podjęta głownie po to, aby wywołać dyskusję na temat ograniczenia plastiku w życiu codziennym mieszkańców. Radny zamierza też wnieść interpelację, aby zamiast kar za plastik wprowadzić nagrody dla przedsiębiorców, którzy w znacznym stopniu ograniczą używanie plastiku w podległych zakładach.

Dodaj ofertę pracy