KGL_new
Puls Branży

COVID-19 bije w Plast-Box

"Plast-Box" S.A. (Grupa Kapitałowa) prowadzące działalność produkcyjno-handlową odczuły spadek zamówień będący skutkiem panującej pandemii wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19.

Zarząd Spółki szacuje, że przychody Spółki ze sprzedaży w kwietniu 2020 r. będą stanowiły około 70-75% wartości uzyskanych w kwietniu 2019 roku, a skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży będą stanowiły w przybliżeniu 60-65% wartości uzyskanych w analogicznym miesiącu roku ubiegłego. Spadek przychodów ze sprzedaży może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej osiągnięte w kwietniu 2020 roku.

Zarząd zdecydował o czasowym wstrzymaniu realizacji inwestycji o mniejszym poziomie istotności dla działalności Grupy Kapitałowej, jednak wszystkie rozpoczęte istotne inwestycje będą dokończone zgodnie z harmonogramem. Obecna sytuacja związana ze spadkiem przychodów ze sprzedaży nie przekłada się negatywnie na bieżącą płynność finansową żadnej ze spółek Grupy Kapitałowej, a podjęte działania operacyjne mają ograniczyć wpływ spadku obrotów na przepływy pieniężne w dającej się przewidzieć przyszłości.

Dodaj ofertę pracy