KGL_new
Puls Branży
Radpol  

Wezwanie na Radpol

THC SICAV-RAIF wzywa do sprzedaży wszystkich akcji Radpolu, tj. 38.260.605 akcji, po 1,32 zł za sztukę - poinformowało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.

Zapisy potrwają od 3 czerwca do 2 lipca.

 

Na dzień ogłoszenia wezwania, wzywający nie posiada akcji spółki.

 

W wyniku wezwania, wzywający zamierza nabyć do 38.260.605 akcji, stanowiących do 100 proc. ogólnej liczby akcji i uprawniających do 100 proc. ogólnej liczby głosów na walnym.

 

Minimalna liczba akcji objęta zapisami, po osiągnięciu której wzywający zobowiązuje się nabyć te akcje, to 25.251.999 akcji, tj. po zaokrągleniu 66,00 proc. ogólnej liczby akcji i głosów na WZ.

 

Podmiotem dominującym wobec wzywającego jest Grzegorz Jan Bielowicki.

 

Wezwanie zostało ogłoszone pod kilkoma warunkami. Jednym z nich jest uzyskanie bezwarunkowej zgody na koncentrację od prezesa UOKiK.

 

Jak podano w treści wezwania, wzywający traktuje inwestycję w akcje Radpolu jako inwestycję długoterminową. Nie zamierza zmieniać zasadniczo profilu działalności spółki ani lokalizacji prowadzenia działalności. Jeśli po przeprowadzeniu wezwania i nabyciu akcji wzywający osiągnie wymagany prawem próg ogólnej liczby głosów na WZ, nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji.

 

W środę na zamknięciu kurs Radpolu wynosił 1,18 zł.

Dodaj ofertę pracy