biester
Puls Branży
Ciech  

Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołało Martina Laudenbacha w skład Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. (ZWZ) powołało do Rady Nadzorczej Spółki Martina Laudenbacha, doświadczonego menadżera związanego w przeszłości m.in. z Grupą Solvay oraz firmą BASF. ZWZ upoważniło także Zarząd CIECH S.A. do ewentualnego skupu akcji własnych (tzw. buy-back) w ciągu najbliższych dwóch lat. Liczba nabywanych akcji nie przekroczy 7,7 mln sztuk (ok. 14,6 proc. kapitału zakładowego), a maksymalna cena ich kupna wyniesie 45 zł. Kwota skupu nie będzie wyższa niż 346,5 mln zł. CIECH S.A. będzie mógł dokonywać skupu akcji własnych w celu ich umorzenia, odsprzedaży lub wykorzystania do nabycia lub wymiany udziałów w innych spółkach. Decyzję o uruchomieniu buy-backu będzie musiała zatwierdzić Rada Nadzorcza Spółki.

Martin Laudenbach w latach 2010-2017 był związany z Grupą Solvay. Nadzorował m.in. działalność biznesową spółek z Grupy Solvay prowadzoną w rejonie Azji i Pacyfiku. Był również członkiem zarządu Vinythai Public Company (spółka z Grupy Solvay notowana na Tajlandzkiej Giełdzie Papierów Wartościowych) oraz prezesem zarządu Solvay Polyamide & Intermediates (poprzednio Rhodia). Od 2007 do 2009 roku był prezesem Almatis Group (lider w rozwoju, produkcji i  dostarczaniu aluminy oraz produktów opartych na aluminie). Od 1988 do 2005 roku był związany z Grupą BASF, zarządzając miedzy innymi BASF Fine Chemical Division. Martin Laudenbach jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu w Mannheim. Ukończył również program „Making Corporate Boards More Effective” na Harvard Business School w Bostonie.

Walne Zgromadzenie podjęło także uchwałę o wyrażeniu zgody na pozyskanie przez Grupę CIECH finansowania dłużnego w wysokości do 500 mln zł. Pozyskanie finansowania ma na celu umożliwienie Grupie CIECH dywersyfikacji źródeł finansowania, wydłużenie terminu zapadalności zadłużenia oraz pozyskanie długoterminowego finansowania na realizację prowadzonych projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności realizowanej inwestycji budowy instalacji soli w Niemczech.

- Funkcjonujemy w nadzwyczajnych okolicznościach związanych z trwającą pandemią, dlatego naszym priorytetem jest zabezpieczenie płynności Grupy. W ostatnich miesiącach podjęliśmy już szereg działań w tym obszarze. Możliwość skupu akcji własnych to otwarta opcja w horyzoncie dwóch lat, z której możemy skorzystać po analizie sytuacji biznesowej i możliwych scenariuszy gospodarczych. W takich kategoriach traktujemy też zgodę Walnego Zgromadzenia na możliwość zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań finansowych - mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

 

Dodaj ofertę pracy