biester
Puls Branży
Ergis  

Ergis żegna się z giełdą

KNF podjęła decyzję o wycofaniu spółki z GPW.

W dniu 29 czerwca 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję wycofującą, z dniem 21 lipca 2020 r., z obrotu na rynku regulowanym 37.789.941 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela ERGIS S.A.

Dodaj ofertę pracy