biester
Puls Branży
Lanxess  

Wytrzymały i wyjątkowo odporny na ogień

Kompozyty termoplastyczne Tepex wzmacniane włóknami ciągłymi produkcji koncernu LANXESS charakteryzują się wysokimi para¬met-rami w zakresie zmniejszania palności. Jedną z przyczyn jest wysoka zawartość włókien. W związku z tym przeszły one już wiele z testów palności wymaganych dla typowych zas¬to¬so¬wań pozbawionych ochrony przed ogniem. W odniesieniu do niektórych zastosowań – takich jak obudowy szaf sterowniczych lub wysokonapięciowe elementy akumulatorów w pojazdach elektrycznych – często wymagana jest jednak klasyfikacja V-0 w teście palności UL 94 amerykańskiego instytutu badawczego Underwriters Laboratories Inc. Dla takich przypadków specjaliści koncernu LANXESS opracowali trzy nowe bezhalogenowe, niepalne warianty Tepex z matrycą z poliamidu 6. – Materiały te są wybierane, gdy wymagana jest klasyfikacja V-0, a komponenty muszą odznaczać się jednocześnie bardzo wysoką wytrzymałością, sztywnością i absorpcją energii – wyjaśnia Sabrina Anders, kierownik projektu w spółce zależnej LANXESS, Bond-Laminates, w Brilon w Niemczech, gdzie opracowywany i produkowany jest Tepex.

Trzy warianty produktu

 

Tepex dynalite 102fr-RG600(x)/47% wzmocniony jest włóknami szklanymi typu roving. Można je również układać wieloosiowo i dzięki temu precyzyjnie dopasować do punktów przenoszenia obciążeń i ścieżek obciążenia w elemencie. Kompozyt ma uniwersalne zastosowanie i nadaje się do stosowania w wysokonapięciowych komponentach akumulatorów pojazdów elektrycznych, takich jak płyty separatorów, pokrywy i obudowy jednostek sterujących. Natomiast Tepex dynalite 102fr-FG290 jest przeznaczony do zastosowań w sektorze elektrycznym i elektronicznym. Dzięki wzmocnieniu drobnym włóknem szklanym otrzymuje się wysokiej jakości powierzchnie, które są łatwe do malowania. Kompozyt nadaje się m.in. do małych obudów, które muszą spełniać wymagania normy DIN EN 45545-2 (Kolejnictwo – ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych). Tepex dynalite 202fr jest wzmocniony włóknami węglowymi i przeznaczony do elementów narażonych na ekstremalne obciążenia mechaniczne, takich jak obudowy elektroniczne o wysokiej wytrzymałości. – Jest to alternatywa dla kompozytów wykona­nych z trudnopalnego poliwęglanu, jeśli na przykład ich wytrzymałość i sztywność nie są wystarczające – wyjaśnia Sabrina Anders.

 

Własności mechaniczne odpowiadają produktom standardowym

 

Wszystkie trzy materiały konstrukcyjne są dostępne w ilościach do zastosowań na dużą skalę. Są również oferowane w wariantach ekranowanych elektromagnetycznie przez węglową wkładkę tekstylną w kompozycie lub metaliczną powłokę powierzchniową. Klasyfikacja UL 94 V-0 odnosi się do próbek o grubości od 0,5 do 3,5 milimetra. – Dodatki uniepalniające są tak dobrane, że nie wpływają negatywnie na właściwości mechaniczne kompozytów, które są porównywalne z właściwościami odpowiednich materiałów standardowych. Na przykład wytrzymałość Tepex dynalite 202fr na zginanie zdecydowa­nie przekracza 600 megapaskali – wyjaśnia Simon Rösen, twórca materiałów Bond-Laminates. Wszystkie opakowania trudnopalne są zgodne z dyrektywą UE RoHS ws. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji i europejskim rozpo­rzą­dze­niem REACH ws. rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006).

 

Oprócz trzech nowych produktów LANXESS oferuje również inne bezhalogenowe, niepalne warianty Tepex z matrycami na bazie poliwęglanów. Większość z nich posiada certyfikat UL 94 V-0.

Dodaj ofertę pracy