biester
Puls Branży
Lanxess  

Lanxess na liście klimatycznej A

LANXESS i jego osiągnięcia w walce ze zmianami klimatu po raz kolejny spotkały się z uznaniem. W ramach ostatniej ewaluacji przeprowadzonej przez renomowaną inicjatywę na rzecz ochrony klimatu (CDP) koncern LANXESS znalazł się na „liście klimatycznej A” jako jedna z 200 organizacji z całego świata. To stawia LANXESS w czołówce – pierwszych 2 procentach wśród ponad 12 000 organizacji ocenionych przez CDP.

Ocena „A” przyznawana jest podmiotom, które w szczególnie przejrzysty i kompleksowy sposób informują o swoich działaniach na rzecz ochrony klimatu i realizują odpowiednie projekty. LANXESS uwzględniono na „liście klimatycznej A” już po raz piąty. Koncern już od 2012 roku przekazuje CDP szczegółowe dane o swoich inicjatywach mających na celu ochronę klimatu. 

– Ochrona klimatu stanowi centralny element strategii korporacyjnej LANXESS. Świadczy o tym nasz ambitny cel, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2040. Nagroda CDP potwierdza, jak istotne są dla nas dążenia w tym zakresie – podkreślił Hubert Fink, członek zarządu LANXESS AG.

Ponadto LANXESS otrzymał ocenę B w dziedzinie gospodarki wodnej. W ubieg­łym roku koncern wyznaczył sobie konkretne cele w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej – wtedy rozpoczęto realizację projektów w czterech zakładach na obszarach o największych deficytach wody. Celem tych działań jest lokalne wzmocnienie zrównoważonej gospodarki wodnej.

Powszechne uznanie

Powtórna obecność na „liście klimatycznej A” to kolejny dowód uznania, z którym koncern LANXESS spotkał się w tym roku w związku ze wspieraniem zrównoważonego rozwoju. W listopadzie koncern ponownie znalazł się w światowym i europejskim rankingu Dow Jones Sustainability Index (DJSI). Podobnie jak w ubiegłym roku LANXESS zajmuje pierwsze miejsce na europejskiej liście DJSI w kategorii „Chemia”, a na liście ogólno­światowej – pozycję drugą. 

W czerwcu agencja MSCI, specjalizująca się w zrównoważonym rozwoju, w swoim ratingu ESG podniosła ocenę LANXESS z A do AA. Na ten awans wpływ miały przede wszystkim wydajniejsza gospodarka wodna koncernu, dobra strategia klimatyczna i zaangażowanie w bezpieczeństwo chemiczne.

Także platforma EcoVadis przyznała LANXESS wyższą – platynową – ocenę działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Takie wyróżnienie otrzymuje tylko 1 procent z 75 000 organizacji badanych przez EcoVadis. W tym przypadku o podniesieniu oceny zadecydo­wała poprawa w zakresie czynników środowiskowych.

CDP: Największa przejrzystość danych dotyczących środowiska naturalnego 

Celem CDP, niezależnej organizacji non-profit, jest zapewnienie ogólnoświatowej przej­rzystości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz gospodarki wodnej i leśnej.  W 2021 roku swoje dane przekazało ponad 12 000 podmiotów. To sprawia, że platforma danych CDP stała się jednym z najbardziej wszechstronnych źródeł informacji o środowisku natu­ral­nym na kuli ziemskiej. Projekt cieszy się obecnie poparciem ponad 590 inwestorów na całym świecie, zarządzających aktywami o łącznej wartości około 110 bln dolarów.

Dodaj ofertę pracy