KGL_new
Puls Branży
Lanxess  

Przejrzysta ocena cyklu życia

LANXESS, producent specjalistycznych środków chemicznych, jest pierwszym wytwórcą syntetycznych pigmentów tlenku żelaza, który oferuje zweryfikowane deklaracje środowiskowe produktu (EPD) dla wybranych grup produktów. EPD umożliwiają koncernowi dostarczenie kompleksowych informacji o wpływie pigmentów na środowisko, od momentu powstania do opuszczenia zakładu. Podane informacje oparte są na międzynarodowej normie ISO 14025 oraz europejskiej normie EN 15804 dla wszelkiego rodzaju produktów i usług budowlanych

– Publikacja EPD jest dowodem naszego zaangażowania w wyzna­czanie najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju w branży pigmentów – deklaruje Michael Ertl, szef jednostki biznesowej Inorganic Pigments (IPG) w LANXESS. – Pigmenty tlenku żelaza pod cieszącą się zaufaniem marką Bayferrox są używane do barwienia materiałów budowlanych na bazie betonu, jak również farb i tworzyw sztucznych stosowanych w przemyśle budowlanym na całym świecie – dodaje.

 

Testowane zgodnie z międzynarodowymi standardami

 

EPD opisuje materiały budowlane, produkty lub komponenty pod względem ich wpływu na środowisko. Deklaracje opierają się na ocenie cyklu życia oraz na funkcjonalnych i technicznych właściwoś­ciach produktu. Deklaracje środowiskowe produktów dla pigmentów Bayferrox LANXESS są badane zgodnie z międzynarodowymi standardami przez Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU), stowa­rzyszenie producentów wyrobów budowlanych. Program IBU ma na celu stworzenie wiarygodnych i kompleksowych ocen wpływu wyrobów budowlanych na środowisko zgodnie z międzynarodowymi normami DIN i obejmuje weryfikację przez niezależnych ekspertów. Światową reputację IBU podkreśla członkostwo w Europejskiej Platformie ECO, z którą wiążą się liczne umowy dotyczące wzajem­nego uznawania pomiędzy uczestniczącymi w niej operatorami programów.

 

Kładzenie podwalin pod zrównoważone budownictwo

 

Zrównoważone budownictwo jest istotną częścią drogi do ekono­micznej i przyjaznej dla środowiska przyszłości. W związku z tym deklaracje środowiskowe produktów są coraz częściej stosowane w przemyśle budowlanym i stanowią jeden z kluczowych warunków wstępnych, które muszą zostać spełnione, aby budynki otrzymały certyfikat zrównoważonego rozwoju. – Cieszymy się, że LANXESS, jako producent surowców, dąży do zapewnienia tej przejrzystości na poziomie produktu i tym samym umożliwia klientom z branży wyro­bów budowlanych znacznie dokładniejszą ocenę wpływu ich produk­tów na środowisko – mówi dyrektor zarządzający IBU Alexander Röder. Deklaracje EPD dla materiałów budowlanych mogą pomóc przechylić szalę na korzyść budynku, jeśli chodzi o certyfikację.

 

Zasadniczo w ocenach uwzględnia się obecnie, czy zastosowany materiał budowlany posiada własny certyfikat. – Jeśli surowce uży­wane w produkcji posiadają zweryfikowane EPD, tak jak w przypadku naszej marki Bayferrox, mogą one zostać pozytywnie uwzględnione w ocenie cyklu życia materiału budowlanego – wyjaśnia Holger Wendt, szef segmentu rynku budowlanego w IPG. EPD zapewniają ponadto większą przejrzystość w odniesieniu do profili środowisko­wych pigmentów i w ten sposób oferują solidną podstawę do porów­nywania wyrobów z tlenku żelaza od różnych dostawców surowców. Zapewnia to producentom materiałów budowlanych możliwość opty­ma­lizacji i doprecyzowania oceny cyklu życia ich własnych produk­tów.

 

Porównywanie różnych produktów jest warte wysiłku, ponieważ proces produkcji syntetycznych pigmentów tlenku żelaza pochłania ogromne ilości energii. Dlatego w ostatnich dziesięcioleciach LANXESS systematycznie inwestował w poprawę śladu węglowego swoich pigmentów poprzez wdrażanie zrównoważonych procesów produkcyjnych w zakładach produkcyjnych. – Dzięki weryfikacji EPD naszych podstawowych produktów klienci dostrzegają nasze zaangażowanie w ocenę cyklu życia – wyjaśnia Michael Ertl.

Dodaj ofertę pracy