biester
Puls Branży

Synthos ukarany za kartel

Komisja Europejska nałożyła na spółki Sunpor, Synbra, Synthomer, Synthos i Trinseo kary pieniężne w łącznej wysokości 157 mln euro - podała KE w komunikacie prasowym. Kary zostały nałożone za uczestnictwo w kartelu, dotyczącym zakupów na rynku sprzedaży monomeru styrenu.

Kara dla Synthosu wynosi 32,5 mln euro, dla Sunporu 31,7 mln euro, dla Trinseo 32,6 mln euro, dla Synthomeru 43 mln euro, a dla spółki Synbra 17,2 mln euro.

 

"W ramach programu łagodzenia kar kary uniknął przedsiębiorca, który ujawnił istnienie kartelu – INEOS. Wszystkie sześć podmiotów potwierdziło swój udział w kartelu i zgodziło się na zawarcie ugody" - podano w komunikacie.

 

Jak podano, działalność kartelu skupiała się wokół monomeru styrenu, który stanowi kluczowy półprodukt chemiczny przy wytwarzaniu wielu innych substancji, np. plastików, żywic, gum i lateksów.

 

"Sześciu nabywców dzieliło się między sobą wrażliwymi informacjami handlowymi i ustalało wspólną strategię negocjacyjną podczas określania referencyjnej ceny styrenu dla sektora („miesięczna cena kontraktowa styrenu”). Cena ta była szeroko stosowana jako cena referencyjna dla sektora styrenu i często stanowiła element formuły cenowej tej substancji w umowach dostawy" - podano w komunikacie.

 

"W przeciwieństwie do większości karteli, których uczestnicy zmawiają się w celu podniesienia cen sprzedaży swoich produktów, w tym przypadku sześć spółek dążyło do obniżenia jednego z elementów składowych ceny styrenu. Działania te polegały przede wszystkim na koordynowaniu swoich strategii przed przystąpieniem do negocjacji ze sprzedawcami w sprawie miesięcznych cen kontraktowych styrenu, a także w trakcie ich trwania. Miało to na celu korzystne dla stron kartelu obniżenie ceny" - dodano.

 

Poniżej oświadczenie Synthos SA:

 

1/ Dzisiejsza decyzja Komisji Europejskiej dotyczy działalności kartelu nabywców styrenu, zainicjowanej w maju 2012 roku przez firmę Ineos i trwającej do czerwca 2018r.

2/ Synthos S.A. zakupił od Ineos działającą zorganizowaną część przedsiębiorstwa („Biznes Styrenowy”) w dniu 30.08.2016. W ramach transakcji nastąpiło automatyczne przeniesienie kluczowego pracownika Ineos, który uczestniczył już wcześniej w naruszeniu – o czym Synthos nie miał świadomości. W umowie nabycia Biznesu, Synthos uzyskał od Ineos prawne gwarancję, iż przejmowane przedsiębiorstwo prowadzi działalność zgodną z prawem, w szczególności z przepisami antymonopolowymi. Decyzja Komisji potwierdza, że Synthos został wprowadzony w działalność kartelu w związku z przejęciem biznesu EPS od Ineos.

3/ Kilka miesięcy po sprzedaży na rzecz Synthos Biznesu Styrenowego, Ineos zawiadomił Komisję Europejską, iż sposób dokonywania zakupów styrenu  nosi znamiona kartelu nabywców, naruszającego europejskie przepisy antykonkurencyjne , wskutek czego uzyskał całkowite zwolnienie z odpowiedzialności i potencjalnej kary ; Inoes wskazał, że niedozwolone porozumienia nabywców styrenu mają miejsce od maja 2012 roku, ( ponad 4 lata przed transakcją z Synthos ), co zostało potwierdzone w toku postępowania Komisji.

4/ Synthos, po wszczęciu przez Komisję postępowania antykartelowego, podjął szeroką współpracę z Komisją, dostarczył wszelkich informacji i dokumentów, w celu wyjaśnienia sprawy.

5/ W ramach zaproponowanego przez Komisję postępowania ugodowego, Synthos – mimo, że nie uczestniczył świadomie w kartelu nabywców styrenu i  na podstawie gwarancji uzyskanych od Ineos miał prawo sądzić, że przejmowany Biznes Styrenowy prowadzi działalność zgodą z prawem – przyjął odpowiedzialność za niezawinioną przez Synthos działalność pracowników przejętych od Ineos.

6/ Synthos podkreśla, że kontakty pomiędzy nabywcami styrenu, zmierzające do określenia ceny styrenu w zobiektywizowanej formule SMCP, w żaden sposób nie przynosiły jakichkolwiek korzyści Synthos S.A.. Synthos zaznacza, że nie był i nie jest sprzedawcą styrenu na rynku – w przeciwieństwie np. do Ineos-a, który w okresie badanym przez Komisję występował zarówno jako nabywca jak i sprzedawca styrenu.

7/ Na podstawie gwarancji umownych uzyskanych od Ineos oraz na podstawie przepisów właściwego prawa, Synthos wystąpił do Ineos z roszczeniem regresowym z tytułu kary nałożonej przez Komisję Europejską na Synthos w związku z naruszającą prawo antymonopolowe działalnością zakupionego od Ineos Biznesu Styrenowego.

 

PRZECZYTAJ KOMUNIKAT KE

Dodaj ofertę pracy