mey
Puls Branży

Georg Utz ma największą wtryskarkę

Największą w Szwajcarii: KraussMaffei MX 4000–75000.

Maszyna przyjechała na 22 ciężarówkach. Po 12 tygodniach konfiguracji  MX 4000 została uruchomiona w wymaganym terminie i zastąpiła starszą maszynę o sile zwarcia 27 000 kN, która była nieefektywna energetycznie, oferowała ograniczone opcje techniczne i miała tylko prostego robota liniowego.

Nowy model zawiera wyrafinowany dwupoziomowy system automatyzacji, który realizuje kolejne etapy procesu, takie jak stosowanie RFID, kodów kreskowych IML i logo, a także przetwarzanie końcowe i zapewnianie jakości w czasie cyklu. Dwa roboty KraussMaffei LRX znajdujące się bezpośrednio przy maszynie mają osie Z o długości dwunastu metrów, a tym samym wyjątkowo duży promień roboczy.

Utz wykorzysta możliwości zapewniane przez MX 4000 do stosowania form wielogniazdowych, zwiększając w ten sposób wielkość produkcji. Działająca na całym świecie firma rodzinna pracuje w swoim zakładzie na trzech zmianach na nowym MX 4000, wytwarzając około 20 różnych produktów o masie do 50 kilogramów, w tym palety, skrzynie i paloxy. Materiałem jest zwykle PP lub HDPE, ale czasami stosuje się również ABS lub techniczne tworzywa sztuczne.

Odsetek materiałów pochodzących z recyklingu wynosi obecnie 35 procent, a Utz prowadzi w tym celu własne zakłady recyklingu, na przykład młyn w Szwajcarii o przepustowości 1,2 tony na godzinę. W ramach globalnej strategii klimatycznej Grupy Utz planuje się zwiększenie udziału materiałów pochodzących z recyklingu do 80 procent.

Dodaj ofertę pracy