biester
Puls Branży

Prognoza rozwoju recyklingu butelek z tworzyw

Przyszłość światowego rynku recyklingu butelek z PET, LDPE, HDPE i PP wygląda obiecująco, jeśli chodzi o możliwości w zastosowaniach w branży farmaceutycznej, spożywczej i napojów oraz w dobrach konsumenckich.

Oczekuje się, że do 2030 r. światowy rynek recyklingu butelek plastikowych osiągnie szacunkową wartość 5,5 miliarda USD, przy CAGR na poziomie 5,0% w latach 2024–2030. Głównymi czynnikami napędzającymi ten rynek są rosnące obawy dotyczące zanieczyszczenia środowiska i rosnące zapotrzebowanie na materiały pochodzące z recyklingu w produkcji.

Najważniejsze informacje:

  • Prognozuje się, że PET pozostanie największym segmentem w okresie objętym prognozą.

  • Oczekuje się, że zastosowanie recyklatów w towarach konsumpcyjnych odnotują najwyższy wzrost w okresie objętym prognozą.

  • Oczekuje się, że najwyższy wzrost w okresie objętym prognozą nastąpi w Ameryce Północnej.

Raport opracowała agnecja badawcza ResearchAndMarkets.com

Dodaj ofertę pracy