biester
Puls Branży

Recykling XPS

Styrenics Circular Solutions (SCS), inicjatywa łańcucha wartości mająca na celu realizację gospodarki o obiegu zamkniętym dla polimerów styrenowych, ogłasza dziś udaną demonstrację mechanicznego recyklingu tacek na żywność XPS we współpracy z firmami Tomra i Krones.

Technologia opiera się na procesie recyklingu mechanicznego o wysokiej czystości, opracowanym dla pojemników po jogurtach. Opierając się na wysokiej możliwości sortowania wszystkich rodzajów polistyrenu (PS), Tomra po raz pierwszy zastosowała „głębokie sortowanie”, aby wyprodukować czysty surowiec XPS z mieszanego PS posortowanego z selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych. Następnie Krones rozdrobnił, umył na gorąco, odwodnił i wysuszył ten surowiec. Przebieg próbny demonstruje nie tylko techniczną zdolność procesu, ale także przemysłową wykonalność jego konkurencyjnej realizacji przy typowych możliwościach recyklingu oraz przy korzystnych poziomach zużycia energii i wody.

Proces ten dodaje obiegowego charakteru powszechnie docenianej skuteczności tacek XPS w zapewnianiu bezpieczeństwa żywności i doskonałej ocenie ich cyklu życia. Aby jeszcze bardziej promować ich obieg zamknięty poprzez maksymalizację wydajności i jakości recyklingu dzięki nowej technologii recyklingu, firma SCS opracowała wytyczne dotyczące projektowania recyklingu (DfR) dla tacek na żywność XPS. Większość tacek na żywność XPS jest już zgodna z wytycznymi.

Dr Michael Gotsche, dyrektor Krones Recycling, powiedział:

„Cieszymy się, że podczas tych prób wykazaliśmy, że nasza wiodąca technologia mycia działa również w przypadku tacek na żywność XPS”.

Dr Volker Rehrmann, wiceprezes, dyrektor TOMRA Recycling, dodał:

„Efektywne sortowanie materiałów (pokonsumenckich) jest niezbędne w procesie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Łatwość, z jaką polistyren można „głęboko sortować”, niezmiennie nam imponuje, odkąd ustaliliśmy możliwość sortowania różnych typów i formatów polistyrenu, co tym razem zostało potwierdzone w przypadku tac XPS”.

Claudio Bilotti, kierownik ds. inicjatyw na rzecz nowych polimerów i produktów zrównoważonych w firmie Versalis (Eni) oraz członek zarządu SCS, skomentował:

„Tace XPS odgrywają zasadniczą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności świeżego mięsa i ryb. Po pierwszym użyciu stanowią cenny zasób o obiegu zamkniętym przez wiele dodatkowych cykli życia.”

Jens Kathmann, Sekretarz Generalny SCS, powiedział:

„Obok pojemników na jogurty, tacki na żywność XPS odgrywają ważną rolę wśród formatów opakowań PS w gospodarce o obiegu zamkniętym. Mogą stać się materiałem pochodzącym z recyklingu w wielu zastosowaniach PS ogólnego przeznaczenia, takich jak artykuły gospodarstwa domowego, urządzenia i izolacja”.

Dodaj ofertę pracy