biester
Puls Branży

Rynek folii BOPP w Europie

W ostatnich tygodniach europejski rynek BOPP stanął przed poważnymi wyzwaniami, wynikającymi głównie z niskiego popytu ze strony dalszych gałęzi przemysłu opakowaniowego. W regionie odnotowano nadwyżkę podaży folii BOPP, a warunki rynkowe charakteryzują się wystarczającym poziomem zapasów. Nadwyżkę tę pogłębia utrzymujący się słaby popyt, szczególnie ze strony branży opakowaniowej, będącej kluczowym konsumentem folii BOPP. W rezultacie cena BOPP spadła o około 2% w ostatnim tygodniu.

Na cenę folii BOPP w Europie wpływają trendy cenowe jej surowca, polipropylenu (PP). Ceny PP pozostały niskie, co odzwierciedla ogólnie trudne warunki rynkowe. Tendencja ta utrzymuje się, gdyż europejski rynek PP stanął w obliczu 4% spadku cen, odzwierciedlającego dominujące słabe nastroje popytowe.

Popyt na folię BOPP ze strony branży opakowaniowej jest wyjątkowo niski, a raporty wskazują na brak nowych zamówień. Tendencję tę przypisuje się różnym czynnikom, w tym powolnemu wzrostowi gospodarczemu, ograniczeniom wydatków konsumenckich i przejściu w kierunku zrównoważonych alternatyw w zakresie opakowań. Jednak brak zamówień spowodował, że popyt na ten produkt został stłumiony. W rezultacie producenci folii BOPP stanęli przed wyzwaniami związanymi z stymulowaniem popytu i utrzymaniem poziomu cen.

Oprócz słabego popytu, na europejski rynek BOPP wpływa również napływ opóźnionych ładunków importowych. Dostawy te zwiększyły istniejącą nadwyżkę podaży, co jeszcze bardziej spowodowało spadek cen. Połączenie tych czynników stworzyło wymagające środowisko dla producentów i dystrybutorów BOPP w regionie.

Pomimo trudnych warunków rynkowych eksperci branżowi pozostają ostrożnymi optymistami, jeśli chodzi o przyszłość europejskiego rynku folii BOPP. Uważają, że wraz z poprawą warunków gospodarczych i wzrostem zaufania konsumentów popyt na folię BOPP w sektorze opakowań prawdopodobnie wzrośnie. Ponadto wysiłki na rzecz zrównoważonych rozwiązań w zakresie opakowań mogą stworzyć nowe możliwości dla producentów folii BOPP w regionie.

Podsumowując, europejski rynek folii BOPP stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami, a podaż przewyższa popyt, szczególnie w sektorze opakowań. Słabość na rynku PP wsparła ceny folii BOPP, ale cały rynek pozostaje pod presją. Oczekuje się, że koszty cen propylenu na rynku wyższego szczebla mogą spaść do końca maja, co może mieć wpływ na sektory instrumentów pochodnych na niższym szczeblu łańcucha dostaw, takie jak rynki folii PP i BOPP.

Dodaj ofertę pracy