biester
Puls Branży

Spadek emisji gazów cieplarnianych w UE

W czwartym kwartale 2023 r. emisję gazów cieplarnianych w gospodarce UE oszacowano na 897 mln ton ekwiwalentów CO2 (ekwiwalentu CO2), co oznacza spadek o 4,0% w porównaniu z tym samym kwartałem 2022 r. (935 mln ton ekwiwalentu CO2).

Produkt krajowy brutto (PKB) UE pozostał stabilny, odnotowując jedynie niewielki wzrost (0,2% w czwartym kwartale 2023 r. w porównaniu z tym samym kwartałem 2022 r.).

Informacje te pochodzą z opublikowanych przez Eurostat danych dotyczących kwartalnych szacunków emisji gazów cieplarnianych według rodzajów działalności gospodarczej.

W IV kwartale 2023 r. sektory gospodarki odpowiedzialne za największe redukcje w porównaniu z IV kwartałem 2022 r. to wytwarzanie energii elektrycznej i gazu (-17,2%) oraz produkcja (-3,1%). Emisje z gospodarstw domowych pozostały na prawie stałym poziomie.

Szacuje się, że w czwartym kwartale 2023 r. emisje gazów cieplarnianych spadły w 22 krajach UE w porównaniu z tym samym kwartałem 2022 r. Największe redukcje gazów cieplarnianych szacuje się dla Estonii (-23,0%), Bułgarii (-17,0%) i Finlandii (-9,0%). Redukcja w Polsce przekroczyła 2%.

Spośród 22 członków UE, w przypadku których szacuje się, że obniżyły swoje emisje, 10 odnotowało również spadek swojego PKB (Estonia, Finlandia, Szwecja, Niemcy, Austria, Irlandia, Łotwa, Litwa, Holandia i Luksemburg). Węgry utrzymały PKB na tym samym poziomie, jednocześnie zmniejszając emisję. Szacuje się, że pozostałych 11 krajów UE (Bułgaria, Belgia, Czechy, Dania, Włochy, Hiszpania, Francja, Polska, Portugalia, Rumunia i Chorwacja) udało się zmniejszyć emisje przy jednoczesnym wzroście swojego PKB.

Wzrost emisji szacuje się dla Malty (+7,7%), Słowenii (+5,6%), Cypru (+2,3%), Słowacji (1,7%) i Grecji (+0,3%). Jednocześnie wszystkie 5 odnotowały wzrost PKB: Malta (+4,3%), Słowenia (+2,2%), Cypr (+2,1%), Słowacja (+2,2%) i Grecja (+1,1%).

Dodaj ofertę pracy