biester
Puls Branży

Grupa Azoty: sytuacja krytyczna

I kwartał jest zwyczajowo najlepszy w roku dla Grupy Azoty. Tymczasem spółka za 1Q24 zaraportowała stratę. Przy przychodach 3,4 mld PLN, strata z działalności operacyjnej wyniosła 260 mln, zaś strata netto 333 mln PLN. Zobowiązania w skali roku wzrosły o ponad 2 mld PLN, a zadłużenie finansowe o miliard.

Najgorsza sytuacja jest w segmecie "Tworzywa, który przy przychodach 419 mln PLN, zanotował ujemny wynik na działalności operacyjnej EBIT na ponad 70 mln PLN. Równie źle jest w segmencie "Chemia", gdzie przy przychodach 604 mln PLN odnotowano ujemny EBIT na ponad 108 mln PLN. Flagowy segment "Agro" osiągnął przychody 2 166 mln PLN i stratę EBIT blisko 80 mln PLN. Jedynym dochodwym segmentem grupy jest "Energetyka" z sprzedażą na poziomie 135 mln PLN i EBIT rzędu 4 mln PLN.

Całkowite zobowiązania spółki wynoszą już blisko 19 mld PLN. Z tego 8,5 mld PLN przypada na zadłużenie finansowe (kredyty i pożyczki), które wzrosło w skali roku o 1 mld PLN. 7,85 mld PLN stanowi zadłużenie krótkoterminowe.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia przekroczył już 75%, przy czym wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego wynoi 63%, natomiast wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitałem własnym wynosi 32,6%. Wskaźniki rentownośći są ujemne, średni okres spłaty zaobowiązań wynosi 144 dni. Wskaźniki płynnościowe są bliskie zeru.

Spółka potrzebuje głębokiego programu naprawczego oraz restrukturyzacji w postaci zbycia części aktywów i zapewne konwersji zadłużenia - przynajmniej w części - na kapitał.

Dodaj ofertę pracy