biester
Puls Branży

Jak zwiększyć wykorzystanie recyklatów?

Dlaczego nie wykorzystuje się większej ilości materiałów pochodzących z recyklingu? Jak można zwiększyć wykorzystanie materiałów wtórnych? W ramach projektu Rezy-Spezi, finansowanego przez Niemiecką Federalną Fundację Ochrony Środowiska (DBU), badano te kwestie w latach 2021–2023. W ramach projektu SKZ Plastics Center w Würzburgu i plasship GmbH w Waldems zidentyfikowały różne przeszkody w wykorzystaniu materiałów wtórnych materiałów i opracował zalecenia dotyczące działań, biorąc pod uwagę czynniki ograniczające.

Surowe wymagania
Jednym z podstawowych problemów są często wymagania jakościowe zawarte w normach i standardach fabrycznych, które z różnych powodów są bardzo wysokie, chociaż często nie są one konieczne dla podstawowej funkcjonalności produktu. W trakcie projektu badawczego partnerom udało się zidentyfikować różne potencjalne zastosowania, które mogłyby umożliwić zwiększone wykorzystanie materiałów wtórnych bez pogarszania wydajności produktu. „Jednym z przykładów, który okazał się ważnym czynnikiem w projekcie, są rygorystyczne wymagania wizualne. Odcienie kolorów są miejscami precyzyjnie określone, ale czasem nawet w niewidocznych obszarach” – mówi Antonia Ivanda, naukowiec ds. produktów zrównoważonych i o obiegu zamkniętym w SKZ. Jednak poprzez zwiększenie dopuszczalnych widm barw można sobie wyobrazić wzrost podaży recyklatów w poszczególnych gałęziach przemysłu nawet o 75 proc.

Wyniki badania dostępne online
Wyniki trzyletniego badania ustalono na podstawie prac badawczych, takich jak przegląd różnych standardów, ankiety i wywiady eksperckie. Przeprowadzono wywiady m.in. z kilkoma ekspertami ds. tworzyw sztucznych z dziedzin badań i testów w SKZ, branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, firm recyklingowych i użytkowników końcowych. W toku prac zidentyfikowano różne potencjalne zastosowania i obszary działania. Dostęp do wyników badania można uzyskać w przejrzysty sposób online, za pomocą narzędzia cyfrowego .

SKZ zaangażowana w wiele projektów dotyczących możliwości recyklingu tworzyw sztucznych
„Obecnie jesteśmy zaangażowani w wiele różnych projektów, które mają na celu poprawę możliwości recyklingu produktów z tworzyw sztucznych i doradzają firmom w zakresie transformacji w kierunku przemysłu o obiegu zamkniętym. Projekt Rezy-Spezi był ważnym punktem wyjścia do rozpoznania i wykorzystania wielu możliwości, jakie tu istnieją” – mówi Hermann Achenbach, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym w SKZ.

Dodaj ofertę pracy