biester
Puls Branży

Globalna Liga Recyklingu

W nowym badaniu przeprowadzonym przez Reloop i Eunomia Research and Consulting Austria została uznana za najlepszy na świecie kraj pod względem recyklingu. Polska znalazła się na 20 miejscu wśród 48 krajów uwzględnionych w porównaniu.

W raporcie zbadano wyniki recyklingu w 48 krajach, w tym w krajach, które zgłaszają najwyższe wskaźniki recyklingu i wielu największych gospodarkach świata. Aby podkreślić globalne dysproporcje, w badaniu uwzględniono także kraje o niższych dochodach w Ameryce Łacińskiej, Azji i Afryce.

Sponsorami badania są TOMRA, rząd Walii, Międzynarodowy Instytut Aluminium i Instytut Producentów Puszek we współpracy z firmą Reloop.

W raporcie porównano wskaźniki recyklingu w poszczególnych krajach na podobnych zasadach. Nacisk położony jest na wskaźniki recyklingu „odpadów komunalnych” zgodnie z definicją stosowaną przez UE. Odpady komunalne to odpady z gospodarstw domowych oraz odpady z innych źródeł, które pod względem charakteru i składu są podobne do odpadów z gospodarstw domowych. 

Wyniki danego kraju analizowano na podstawie oficjalnie zgłoszonego poziomu recyklingu (jeśli kraj taki posiada – w miarę możliwości przy użyciu wartości zbliżonej do „miejskiego” wskaźnika recyklingu) i starano się wykorzystać podstawowe dane dotyczące odpadów i inne opublikowane źródła w celu dostosowania wyników w celu przedstawienia ich na spójną podstawę.

TOP TEN Globalnej Ligi Recyklingu to:

1.
Austria
2.
Wales
3.
Taiwan
4.
Germany
5.
Belgium
6.
Netherlands
7.
Denmark
8.
Slovenia
9.
Northern Ireland
10.
South Korea.

Polska zajęła 20 miejsce w zestawieniu. Deklarowany wskaźnik recyklingu wyniósł 40,3%, natomiast realny (skorygowany) 35,7%. Joe Papineschi, przewodniczący Eunomia Research and Consulting, powiedział: „Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, jak każdy kraj na świecie radzi sobie z wytwarzaniem i recyklingiem wytworzonych odpadów, abyśmy mogli dokładnie śledzić postępy w dążeniu do bardziej gospodarka światowa o obiegu zamkniętym. Umożliwi nam to inicjatywa Eunomia, gdyż 48 krajów zostało już objętych tym etapem, a w kolejnych etapach zostaną dodane kolejne kraje”.

Dodaj ofertę pracy