biester
Puls Branży

Aromaty z odpadów tworzyw

Holenderska firma BioBTX, twórca technologii odnawialnych aromatów, uzyskała ponad 80 milionów EUR na uruchomienie swojej pierwszej fabryki na skalę komercyjną. Kapitał sfinansuje pierwszą na świecie fabrykę wykorzystującą technologię ICCP (zintegrowaną kaskadową pirolizę katalityczną) do produkcji związków aromatycznych z odpadów tworzyw sztucznych i biomasy.

BioBTX będzie zwiększać skalę swojej technologii w zakładzie chemikaliów o obiegu zamkniętym PETRA w Delfzijl w Holandii. Zakład PETRA będzie co roku przetwarzać 20 000 ton zmieszanych odpadów tworzyw sztucznych w odnawialne związki aromatyczne, zastępując zasoby kopalne i recyklując odpady tworzyw sztucznych o niskiej wartości w wysokowartościowe chemikalia.

Po udowodnieniu skuteczności produkcji firma zamierza udostępnić tę technologię klientom z branży chemicznej na całym świecie.

Dodaj ofertę pracy