KGL_new
Puls Branży

Zielony wodór dla europejskich rafinerii

TotalEnergies oraz Air Products zawarły 15-letnią umowę na coroczne dostawy 70 000 ton zielonego wodoru na terenie Europy, której realizacja rozpocznie się w 2030 r. To pierwsze tego rodzaju wieloletnie porozumienie jest wynikiem procesu przetargowego ogłoszonego przez TotalEnergies, w ramach którego dostawca zintegrowanych rozwiązań energetycznych chce pozyskiwać 500 000 ton zielonego wodoru rocznie na potrzeby dekarbonizacji swoich rafinerii na terenie Europy.

Umowa przewiduje dostawy zielonego wodoru pochodzącego z globalnej sieci dostaw Air Products do rafinerii TotalEnergies w regionie Europy Północnej − efektem będzie ograniczenie rocznych emisji CO2 o ok. 700 000 ton. Porozumienie zawarte między stronami to pierwszy krok na drodze do realizacji celu TotalEnergies polegającego na uzyskaniu do roku 2030 redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach działalności własnej w odniesieniu do ropy naftowej i gazu (zakres 1 i 2) o 40% netto wobec poziomu z 2015 r.

 

Air Products to światowy lider w dziedzinie dostaw wodoru, który jako pierwszy zainwestował ponad 15 mld dolarów w wielkoskalowe projekty transformacji energetycznej. Dotychczas firma uruchomiła kilka dużych, niskoemisyjnych projektów związanych z wodorem, zapewniając jej status niezawodnego lidera w tym zakresie.

 

„Umowa z Air Products to pierwsze porozumienie podpisane po ogłoszeniu postępowania przetargowego w ubiegłym roku. To krok w kierunku realizacji naszego celu, polegającego na dekarbonizacji przed końcem bieżącej dekady procesów wykorzystujących wodór w rafineriach TotalEnergies w regionie Europy Północnej. Jesteśmy dumni ze współpracy z Air Products - pionierem w dziedzinie niskoemisyjnej produkcji wodoru. Wspólne działania to kolejny dowód na nasze zaangażowanie w proces pionierskiej transformacji energetycznej. Zawarcie wieloletnich umów na dostawy zielonego wodoru do naszych 6 rafinerii i 2 biorafinerii w Europie przyczyni się do budowania zielonego przemysłu. Cieszymy się ponadto na rozszerzenie współpracy z Air Products obejmującej dostarczanie ekologicznej energii, która będzie wspierać wewnętrzne plany dekarbonizacji Air Products” − powiedział Patrick Pouyanné, prezes i dyrektor generalny TotalEnergies.

 

„Jedna z największych firm energetycznych na świecie przyjęła zobowiązanie do wykorzystania odnawialnego wodoru w procesie dekarbonizacji swoich rafinerii w regionie Europy Północnej − jesteśmy dumni, że możemy dostarczać zielony wodór do TotalEnergies” – powiedział przewodniczący rady nadzorczej, prezes i dyrektor generalny Air Products, Seifi Ghasemi. Czysty wodór dostarczamy już od 7 lat i zawsze wierzyliśmy, że jeśli będziemy w stanie udostępnić go na skalę przemysłową nie zabraknie na niego zapotrzebowania − potwierdza to nasza umowa z TotalEnergies. Wyraźnie widać, że popyt na zielony wodór nie tylko istnieje, ale i szybko rośnie, jednocześnie istotnie przyczyniając się do dekarbonizacji przemysłu ciężkiego i innych gałęzi gospodarki. Jestem pełen podziwu dla wizji i odwagi TotalEnergies w dążeniu do budowy czystszej przyszłości dla świata” − dodał Seifi Ghasemi.

 

Wraz z umową na dostawy zielonego wodoru TotalEnergies oraz Air Products podpisały memorandum dotyczące dostaw energii odnawialnej w związku z zawarciem pierwszej Umowy zakupu energii (Power Purchase Agreement, PPA) obejmującej 150 MW pochodzących z farmy słonecznej w Teksasie. Strony planują również wspólnie zbadać dalszy potencjał zawierania umów PPA w Polsce, Francji i Wielkiej Brytanii.

 

TotalEnergies a dekarbonizacja europejskich rafinerii

                                                                                                                

TotalEnergies dąży do zmniejszenia śladu węglowego produkcji, konwersji i dostarczania energii klientom. W procesie dekarbonizacji europejskich rafinerii koncernu pomóc ma zastosowanie zielonego lub niskoemisyjnego wodoru, przekładając się na redukcję emisji CO2 o około 5 mln ton rocznie do roku 2030.

 

Celem TotalEnergies jest pełna dekarbonizacja wodoru wykorzystywanego w rafineriach europejskich firmy; we wrześniu 2023 r. spółka ogłosiła przetargi na dostawę 500 000 ton zielonego wodoru rocznie.

Dodaj ofertę pracy