KGL_new
Puls Branży

Duża sortownia odpadów w Austrii

100 000 ton lekkich odpadów opakowaniowych będzie mogła sortować otwarta właśnie fabryka TriPlast w górnej Austrii. Ale to nie wszystko: odpady będą poddawane recyklingowi na miejscu. Nowa fabryka to wspólne przedsięwzięcie firm ARA, Bernegger i Der Grüne Punkt.

TriPlast ma zdolność sortowania 100 000 ton opakowań z tworzyw sztucznych i metalu rocznie. Oznacza to, że 50% wszystkich austriackich opakowań lekkich może zostać posortowanych. Odpady mogą zostać przetworzone na recyklat i wykorzystane do produkcji nowych opakowań lub innych produktów. Ponad 20 różnych surowców może zostać ponownie przetworzonych na produkty, takie jak butelki na szampony, kanistry, folie lub komponenty dla przemysłu motoryzacyjnego i elektrycznego. „Dzięki naszemu strategicznemu partnerstwu i transgranicznemu joint venture przygotowujemy Austrię i UE do kwot recyklingu od 2025 r. TriPlast może przetwarzać niesamowite 20 ton na godzinę i jest trzykrotnie większy od istniejących zakładów w Austrii. Chcemy zmniejszyć zależność Austrii od surowców i zapewnić branży wysokiej jakości surowce” — podkreślił dyrektor generalny ARA Harald Hauke.

Kurt Bernegger, dyrektor zarządzający Bernegger GmbH, podkreślił centralną lokalizację: „Lokalizacja w Ennshafen w Górnej Austrii umożliwia połączenia trójmodalne ciężarówkami, koleją i statkami. Sieć zakładów w tym miejscu umożliwia samowystarczalne zaopatrzenie w zrównoważoną energię. W rezultacie dostarczamy niskoemisyjne i przyjazne dla klimatu surowce wtórne dla udanej gospodarki o obiegu zamkniętym i bierzemy wspólną odpowiedzialność za nasze środowisko i przyszłe pokolenia”.

Laurent Auguste, dyrektor generalny Der Grüne Punkt, podkreślił partnerstwo transgraniczne: „Niedobór zasobów w Europie wymaga strategicznej reorientacji i zdecydowanych, zrównoważonych działań. Obejmuje to współpracę i inwestycje w gospodarkę o obiegu zamkniętym przyszłości – takie jak pionierska fuzja TriPlast”.

TriPlast wzmacnia lokalizację w Górnej Austrii

W zakładzie zainstalowano najnowocześniejszą technologię: 2,5 km taśmy przenośnikowej, 160 km kabla, 2250 ton stali zbrojeniowej, 38 urządzeń bliskiej podczerwieni i trzy bębny przesiewające. „Dzięki wysokości hali wynoszącej 25 metrów nowy zakład będzie jednym z najwyższych w Europie, zapewniając niskie zużycie przestrzeni i wydajny przepływ materiałów” — podkreślają dyrektorzy zarządzający TriPlast Jürgen Secklehner, Kurt Bernegger i Denis Völler. „TriPlast jest również pewnym pracodawcą w obszarze „zielonych miejsc pracy” — obecnie poszukujemy pracowników na stanowiska od kierowników zmian i monterów po elektryków”. 

Dodaj ofertę pracy