biester
Wiadomości

Krakchemia: trudna sytuacja dystrybutorów

Prezes Andrzej Zdebski ocenia miniony rok jako trudny.

- Cały poprzedni 2016 r. rok ze strony popytowej był na bardzo niskim poziomie – stwierdził Prezes Zdebski. - Mimo wielu postojów na lokalnych instalacjach petrochemicznych, na rynku nie brakowało poliolefin. Zmiany cen ropy naftowej jak i monomerów miały minimalny wpływ na ceny poliolefin, decydujące czynniki, które miały wpływ na ceny to popyt i podaż. Taka sytuacja sprzyjała przetwórcom jednak najbardziej niezadowoleni z takiej sytuacji byli dystrybutorzy – uznał Prezes Krakchemii.

Obecnie Krakchemia wyszła z grupy kapitałowej Alma Market i – wg Prezesa - jest na dobrej drodze aby powtórzyć wynik z roku 2015 r. Zarząd nie odżegnuje się już od ewentualnej sprzedaży spółki.

Więcej w lutowym wydaniu miesięcznika Plastics Review (elektroniczna wersja miesięcznika, dostępna całkowicie gratis dla wszystkich).

Dodaj ofertę pracy