biester
Wiadomości

Anwil unowocześnia kable

Spółka otrzymała dofinansowanie z UE.

Grant dotyczy opracowania rozwiązania zwiększającego odporność receptury polichlorku winylu na działanie ognia. Jeśli prace badawcze - prowadzone we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa i Politechniką Łódzką - zakończą się sukcesem, wówczas włocławska spółka przystąpi do wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji kompozytów ceramizujących na bazie PVC. Ich zastosowanie w budownictwie przyczyni się m.in. do zwiększenia odporności powłok kabli i przewodów na działanie ognia.

Anwil jest wiodącym producentem nawozów azotowych w kraju oraz jedynym producentem polichlorku winylu w Polsce. Surowiec ten wykorzystywany jest między innymi do produkcji izolacji
i osłon przewodów oraz kabli elektrycznych. Standardowe powłoki kablowe, powstające na bazie tego surowca, w trakcie pożaru ulegają szybkiemu spalaniu. Dlatego eksperci z włocławskiej spółki podjęli działania nad zwiększeniem ich odporności na ogień. Sposobem na uniepalnienie byłoby wytworzenie wokół polichlorku winylu powłoki ceramicznej. Taka warstwa ochronna charakteryzuje się bowiem wysoką twardością oraz odpornością temperaturową rzędu nawet 1000 stopni Celsjusza.

Anwil na realizację trwającego 36 miesięcy projektu badawczo-wdrożeniowego pt. Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PVC otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie niemal 825 tys. zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Spółka zaprosiła do współpracy naukowców z Głównego Instytutu Górnictwa i Politechniki Łódzkiej. Taki dobór uczestników projektu pozwoli na wykorzystanie wiedzy kadry naukowej łódzkiej uczelni, do której należą patenty ceramizacji innych polimerów, specjalistów z Katowic prowadzących badania z zakresu palności oraz ekspertów zatrudnionych w Anwilu.

Bartłomiej Samardakiewicz, Dyrektor ds. Rozwoju w Anwil S.A., komentując rozpoczęcie prac badawczych, podkreślił: - Zespół projektowy składa się z wybitnych specjalistów, którzy zarówno przy wykorzystaniu najnowszych technologii z branży nie tylko przetwórstwa tworzyw, jak i z uwzględnieniem aktualnych trendów dotyczących tworzenia receptur bazujących na PCW będą szukać rozwiązania umożliwiającego uniepalnienie receptur bazujących na polichlorku winylu. Każda innowacja jest wynikiem pracy twórczej, mającym przekształcić pomysł w rzeczywistość. Dlatego będziemy stosować myślenie out of box, biorąc pod uwagę nawet najbardziej abstrakcyjne idee, mogące przyczynić się do osiągnięcia celu naszego projektu. Jesteśmy zdeterminowani i mamy nadzieję, że nasze przedsięwzięcie zakończy się sukcesem.

Jeśli tak się stanie, to wówczas ANWIL stanie się właścicielem pierwszej, unikatowej na skalę europejską technologii produkcji kompozytów ceramizujących na bazie PCW. Dzięki temu spółka miałaby swój ogromny wkład w dalsze zwiększenie odporności na działania wysokich temperatur produktów wytwarzanych z tego surowca.

Dodaj ofertę pracy