biester
Wiadomości

Branża opakowań w Polsce rośnie

Wartość polskiego rynku opakowań wyniosła w ubiegłym roku 35,5 mld zł – wynika z raportu firmy doradczej Equity Advisors. Blisko połowę tych przychodów generują polimery.

W ostatnich latach branża opakowań rosła średnio 5,8 procent rocznie. Według Equity Advisors w następnych latach oczekiwana jest dynamika wzrostu na poziomie 6,8 procent rocznie. Eksperci Equity Advisors oceniają, że przy takiej dynamice wartość polskiego rynku opakowań osiągnie w 2020 roku poziom 46 mld zł. Zgodnie z tymi prognozami, wzrost polskiej branży opakowaniowej będzie niemal dwa razy większy od dynamiki wzrostu rynku światowego.

Konsolidacje w branży

Jak czytamy w raporcie Equity Advisors, "wartość rynku opakowań od kilkunastu lat systematycznie rośnie. Na rynku działają zarówno globalne koncerny, jak i mniejsze firmy konkurujące ze sobą w różnych segmenty rynku. Z tych powodów branża ta podlega silnym trendom konsolidacyjnym."

Na rynku polskim w latach 2010-2016 zrealizowano w sumie 36 transakcji fuzji i przejęć. Jeżeli weźmiemy pod uwagę średnią wartość transakcji (19 mln euro) łatwo obliczyć, że oszacunkowa wartość wszystkich fuzji i przejęć wyniosła około 599 mln euro. Ponad jedną trzecią transakcji dokonano w sektorze opakowań plastikowych, co dawałoby wartość 247 mln euro.

Eksport wciąż siłą napędową

Według ekspertów Equity Advisors popyt na opakowania na rynku wewnętrznym będzie większy, niż na Zachodzie. Podczas gdy tam wartość zużywanych opakowań na osobę wynosi średnio 300-340 euro rocznie, polscy konsumenci zużywają opakowania o wartości o 100 euro mniej. Mimo to siłą napędową branży wciąż jest eksport - zarówno bezpośrednio, w postaci zamówień na same opakowania, jak też za pośrednictwem firm wysyłających swoje wyroby za granicę. Istotnym czynnikem wzrostu eksportu są posiadane przez krajowych producentów nadwyżki zdolności produkcyjnych, wynoszące - według szacunków PIO - około 20-25 proc.

Dodaj ofertę pracy