biester
Wiadomości

Od idei do wdrożenia

Grupa Azoty bliżej przełomowych rozwiązań technologicznych.

Fot. Grupa Azoty
Fot. Grupa Azoty

Zaledwie pięć miesięcy działania nowatorskiego programu akceleracyjnego Idea4Azoty wystarczyło, aby spośród kilkudziesięciu zgłoszonych projektów badawczo- rozwojowych, Grupa Azoty wytypowała osiem innowacyjnych rozwiązań o wysokim potencjale wdrożeniowym. Z jednym z pomysłodawców, wrocławską firmą ScienceBioTech, Grupa podpisała właśnie list intencyjny w zakresie opracowania i wdrożenia technologii produkcji modułowych płytek przeznaczonych do zabiegu osteotomii*.

Uruchomiony przez Grupę Azoty w listopadzie ubiegłego roku autorski program Idea4Azoty to pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku polskim, które oferuje wsparcie dla innowacyjnych rozwiązań, niezależnie od stadium ich zaawansowania. Do programu wpłynęły projekty z zakresu ochrony środowiska, zagospodarowania odpadów, biotechnologiczne, informatyczne oraz z dziedziny chemii, energetyki czy materiałoznawstwa.

Do kolejnej rundy weryfikacyjnej zakwalifikowano 9 rozwiązań, które w kolejnych miesiącach zostaną ocenione pod kątem zastosowania przemysłowego i opłacalności ekonomicznej. Grupa zdecydowała również o podpisaniu listu intencyjnego z firmą ScienceBioTech, startupem założonym przez naukowców wrocławskich uczelni, który pracuje nad technologią produkcji modułowych płytek przeznaczonych do zabiegu osteotomii. Projekt zakłada zastąpienie obecnie stosowanych technologii stabilizowania złamanych kości nowym rozwiązaniem.

Dziś o sile nowoczesnej firmy stanowią otwartość na innowacje i odwaga w ich wdrażaniu. I tej odwagi w Grupie Azoty nie brakuje, o czym świadczy podpisany dzisiaj w ramach programu Idea4Azoty list intencyjny z firmą ScienceBioTech. Współpraca w zakresie opracowania technologii wytwarzania płytek do osteotomii otwiera przed Grupą Azoty perspektywy rozwoju w nowych obszarach biznesowych i daje szansę na realny wkład chemicznej korporacji we wzrost innowacyjności w Polsce. Mam nadzieję, że sukces pierwszych miesięcy funkcjonowania naszego programu akceleracyjnego ośmieli innych pomysłodawców i przyciągnie kolejne nowatorskie pomysły, które uda się w przyszłości skutecznie wdrożyć – mówi dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

Program Idea4Azoty to szansa dla takich firm jak nasza, wywodzących się ze środowisk naukowych, na zainteresowanie biznesu unikalnymi rozwiązaniami i uzyskanie wsparcia przy komercjalizacji pomysłu. Naszą misją jest pomaganie ludziom w szybszej rekonwalescencji, zapobiegnięcie bólowi po hospitalizacji i pooperacyjnym komplikacjom. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki nowatorskim modułowym płytkom do osteosyntezy, które będzie można łączyć ze sobą uzyskując dowolny kształt, indywidualnie dopasowany do każdego złamania kości. Dzięki takiemu rozwiązaniu skróci się czas samego zabiegu operacyjnego, a pacjent szybciej dojdzie do zdrowia – mówi Małgorzata Cykowska-Błasiak, wiceprezes firmy ScienceBioTech.

Wśród zgłoszonych do programu Idea4Azoty rozwiązań znalazły się również pomysły na usprawnienie podstawowej działalności Grupy Azoty w takich obszarach jak zaawansowane materiały, nowoczesne produkty nawozowe, technologie oraz  rozwiązania proekologiczne. Największą grupę w gronie wnioskodawców stanowiły przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, następnie instytuty badawcze i startupy oraz osoby fizyczne. Najwięcej projektów napłynęło z województwa dolnośląskiego i małopolskiego.

Uruchomienie programu akceleracyjnego Grupy Azoty przyspieszyło również proces konsolidacji działań w obszarze badawczo- rozwojowym w samej organizacji. Przedstawiciele zakładów z Tarnowa, Puław, Kędzierzyna i Polic na bieżąco wymieniają się informacjami w sprawie prowadzonych badań, a także planowanych wspólnych przedsięwzięć. Obecnie trwają prace nad projektem, który zrodził się z pomysłu zgłoszonego za pośrednictwem programu Idea4Azoty, a dotyczy technologii pozwalającej na lepsze wykorzystanie azotu z mocznika w trakcie nawożenia.  Koordynatorem  wspólnych działań jest obszar R&D Grupy Azoty Puławy.

Atrakcyjność i mnogość zaprezentowanych rozwiązań to dowód na to, że taki program jak Idea4Azoty, łączący potrzeby biznesu z potencjałem naukowym środowisk badawczo- naukowych jest bardzo potrzebny. Zachęcam przedstawicieli środowisk akademickich, badawczych i innowatorów, działających samodzielnie lub w konsorcjum, aby zgłaszali swoje inicjatywy, bez względu na stopień ich zaawansowania. Naprawdę jest o co powalczyć, bo przewidywane dofinansowanie na pojedynczy projekt może sięgnąć  nawet 20 mln zł. Dodatkowe formy wsparcia to mentoring, wsparcie infrastrukturalne, doradztwo prawne i możliwość wdrożenia najbardziej unikalnych i innowacyjnych rozwiązań, dopasowanych do obszarów, którymi zainteresowana jest Grupa Azoty – podkreśla dr Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty odpowiedzialny m.in. za obszar badawczo- rozwojowy.

Nabór do programu ma charakter ciągły, a zgłaszać do niego można się za pośrednictwem strony www.idea4azoty.pl.

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego. Grupa Azoty integruje polską chemię. Połączenie potencjałów zakładów z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna pozwoliło nie tylko na pozostawienie kluczowych spółek przemysłu chemicznego w polskich rękach, ale także na liczne synergie kosztowe. Do 2017 roku konsolidacja w obszarze zakupów strategicznych, produkcji, remontów, logistyki i IT przyniosła oszczędności szacowane na co najmniej 710 mln zł. Współpraca w ramach Grupy Azoty daje wielowymiarowe korzyści polskiej gospodarce, całej Grupie jak i poszczególnym zakładom.

ScienceBioTech jest młodą innowacyjną firmą, której działalność opiera się na połączeniu nowoczesnej medycyny z niekonwencjonalnymi inżynierskimi metodami wytwarzania. Firmę tworzą ludzie pełni pasji. Grupę stanowi interdyscyplinarny zespół fachowców, wzajemnie uzupełniających swoją wiedzą.

*) Osteotomia polega na korekcji złamanej kości. Płytki do osteotomii umożliwiają łączenie odłamów kostnych, powstałych w wyniku wypadku lub celowo, podczas zabiegu chirurgicznego. Ich zadaniem jest zapewnienie stabilizacji złamania kości i przenoszenie obciążeń oraz naprężęń mechanicznych do czasu zrośnięcia.

Dodaj ofertę pracy