biester
Wiadomości

Ważna zapowiedź

W numerze lipcowym miesięcznika Plastics Review po raz pierwszy w historii naszego kraju opublikowany zostanie ranking największych podatników CIT branży polimerowo-chemicznej uszeregowany wg wartości wyrażonej w procentach stopy podatkowej.

Zgromadzone w rankingu BIG POLYMER&CHEMICAL TAXES firmy osiągnęły łączny przychód w wielkości 46,4 mld PLN. Dochód wyniósł 3.2 mld PLN, zaś podstawa opodatkowania 2.2 mld PLN. Najwięksi podatnicy branży polimerowo-chemicznej łącznie wpłacili do budżetu z tytułu podatków za rok 2016 kwotę 425.4 mln PLN. Średnia stopa podatkowa wyniosła 0.92%, zaś średnia wysokość podatku CIT 13.2%. Część podatników wygenerowała w roku 2016 stratę, która łącznie dla całego rankingu wyniosła 194.6 mln PLN, z czego 150 mln PLN to strata jednej firmy. W rankingu znaleźli się zarówno producenci surowców, jak i przetwórcy polimerów.

Szczegóły jako pierwsi poznają prenumeratorzy miesięcznika Plastics Review.

http://eplastics.pl/prenumerata

Dodaj ofertę pracy