biester
Wiadomości

Spełnia się czarny sen branży polimerowej

Komisja Europejska rozpoczyna walkę z przemysłem polimerowym.

Na dzisiejszym posiedzeniu – wbrew wcześniejszym zapowiedziom wynikającym z ogłoszonej niedawno strategii dla przemysłu polimerowego – KE zgłosiła nowe ogólnounijne zasady dotyczące części jednorazowych wyrobów z polimerów. Te zasady to w istocie całkowity zakaz produkcji i używania. To cios dla europejskiego przemysłu polimerowego. Zakaz może ominąć jedynie produkty nie mające „bezpośrednich alternatyw”. Wówczas nacisk zostanie położony na redukcję konsumpcji na poziomie każdego kraju UE. Konkretnie proponowany zakaz KE dotyczy:

  • plastikowych patyczków,
  • sztućców,
  • talerzy,
  • słomek,
  • mieszadeł do napojów,
  • patyczków do balonów,
  • jednorazowe pojemniki na napoje wykonane z polimerów będą dopuszczone do obrotu tylko wtedy, gdy ich zamknięcia będą stałym elementem opakowania.

Państwa członkowskie będą musiały ograniczyć stosowanie plastikowych pojemników na żywność i kubków do napojów. Mogą to zrobić, ustalając krajowe cele redukcji, udostępniając alternatywne produkty w punkcie sprzedaży lub zapewniając, że jednorazowe produkty z polimerów nie mogą być dostarczane bezpłatnie.

Producenci będą musieli pomagać w pokryciu kosztów gospodarowania odpadami i sprzątania, a także w działaniach służących podnoszeniu świadomości w zakresie pojemników na żywność i opakowań (takich jak chipsy i słodycze), pojemników i kubków na napoje, wyrobów tytoniowych z filtrami ( takie jak niedopałki papierosów), wilgotnych chusteczek, balonów i lekkich plastikowych torebek. Branża otrzyma również zachęty do opracowywania mniej szkodliwych dla środowiska alternatyw dla tych produktów.

Cele dotyczące zbiórki: Państwa członkowskie UE będą zobowiązane do zebrania 90% jednorazowych plastikowych butelek na napoje do 2025 r., Na przykład za pośrednictwem systemów kaucyjnych.

Wymagania dotyczące etykietowania: Niektóre produkty będą wymagały jasnego i wystandaryzowanego oznakowania, które wskaże, w jaki sposób należy usuwać odpady, negatywny wpływ produktu na środowisko oraz obecność polimerów w produktach. Dotyczy to podpasek higienicznych, wilgotnych chusteczek i balonów;

Środki podnoszące świadomość: państwa członkowskie UE będą zobowiązane do podniesienia świadomości konsumentów na temat negatywnego wpływu zaśmiecania jednorazowymi wyrobami z tworzyw sztucznych i sprzętu do połowów, a także na temat dostępnych systemów ponownego wykorzystania i opcji gospodarowania odpadami dla wszystkich tych produktów.

W przypadku sprzętu do połowów, który stanowi 27% wszystkich odpadów na plaży, Komisja zamierza uzupełnić istniejące ramy polityczne programami odpowiedzialności producenta w odniesieniu do narzędzi połowowych zawierających plastik. Producenci plastikowych narzędzi połowowych będą zobowiązani do pokrycia kosztów zbiórki odpadów z portowych urządzeń do odbioru odpadów oraz ich transportu i obróbki. Do tego dojdą również koszty działań podnoszących świadomość.

Wnioski Komisji trafią teraz do Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ich przyjęcia. Komisja wzywa pozostałe instytucje, aby potraktowały to jako priorytetową sprawę i podjęły decyzję przed  kolejnymi wyborami do Europarlamentu w maju 2019 r.

Już dziś w specjalnych oświadczeniach przeciwko stanowisku KE ostro zaprotestowało kilka europejskich organizacji biznesu polimerowego, w tym niemieckie stowarzyszenie producentów opakowań, które wprost nazwało propozycje KE „gestami politycznymi” i przytoczyło szereg danych obalających twierdzenia KE. Jeśli zakazy sformułowane przez KE wejdą w życie, uderzą mocno również w przetwórców polimerów działających w Polsce. Czy krajowe i europejskie organizacje polimerowe będą potrafiły przeprowadzić skuteczną ofensywę lobbingową osłabiającą lub neutralizującą pomysły lewicowych urzędników KE?

Więcej w lipcowym numerze miesięcznika Plastics Review:
www.eplastics.pl/prenumerata

Dodaj ofertę pracy