biester
Wiadomości

Branża budowlana i meblowa pod obserwacją!

KUKE podtrzymuje dotychczasową prognozę 1100 upadłości i restrukturyzacji w całym 2018 roku.

Siedziba KUKE.
Siedziba KUKE.

Według danych prezentowanych przez KUKE, po kilkumiesięcznej stabilizacji, w październiku ponownie wzrosła liczba niewypłacalnych podmiotów gospodarczych. Wprawdzie liczba przedsiębiorstw, które ogłaszają upadłość utrzymuje się od pół roku na zbliżonym poziomie, jednakże cały czas silnie rośnie liczba postępowań naprawczych. Po październiku br. liczba takich postępowań odnotowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniosła 460, co oznacza wzrost o 43% w stosunku do stanu na koniec października 2017 roku. KUKE podtrzymuje dotychczasową prognozę 1100 upadłości i restrukturyzacji w całym 2018 roku.

Tomasz Ślagórski, wiceprezes zarządu KUKE S.A.
Tomasz Ślagórski,wiceprezes zarządu KUKE S.A.

– Należy podkreślić, że październik przyniósł zwyżkę zarówno w zakresie liczby upadłości jak i liczby postępowań naprawczych. Wzrost w obu obszarach odnotowano nie tylko w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale również w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Do końca roku nie spodziewamy się zmiany trendu i szacujemy liczbę niewypłacalności w całym roku 2018 na poziomie około 1100 podmiotów. W trudnej sytuacji pozostaje wciąż branża budowlana - braki kadrowe i rosnące ceny materiałów budowlanych uderzają mocno w rentowność przedsiębiorstw w tym sektorze. Zwracamy również uwagę na pogarszającą się sytuację podmiotów w branży meblarskiej – na branżę silnie oddziałuje rozdrobnienie, słabnąca koniunktura na rynkach zagranicznych oraz potencjalny spadek rentowności związany z rosnącymi kosztami pracowniczymi wynikającymi z widocznego także w tym sektorze braku rąk do pracy. Jednakże, pomimo znacznego wzrostu liczby postępowań naprawczych – spowodowanych głównie obniżającą się rentownością działalności – ogólna koniunktura gospodarcza wciąż pozostaje dobra. Na razie nie można jeszcze mówić o lawinie niewypłacalności – mamy raczej do czynienia ze stabilnym rosnącym trendem w tym obszarze – mówi Tomasz Ślagórski, wiceprezes zarządu KUKE S.A.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (listopad 2017 r. – październik 2018 r.) niewypłacalność ogłosiło 1080 przedsiębiorstw, co oznacza wzrost o 21% w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku.

W październiku 2018 roku najwyższe natężenie upadłości i rozpoczętych restrukturyzacji wystąpiło w województwie mazowieckim (1,78%), natomiast najniższe w województwie lubuskim (0,80%). Średnie natężenie upadłości spółek prawa handlowego w Polsce po październiku uległo wzrostowi o 83,3% w stosunku do września br. – ogłoszono upadłość 44 spółek prawa handlowego. Ta sama tendencja była zauważalna w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych – w październiku 23 osoby zakończyły działalność ze względu na niewypłacalność – było to o 155,6% więcej niż we wrześniu (9 upadłości) i 155,6% więcej niż w październiku 2017 roku.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) od ponad 25 lat ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą. Działalność KUKE skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności.

Dodaj ofertę pracy