biester
Wiadomości

BASF w rankingu CDP Climate Change List

BASF globalnym liderem w zakresie działań na rzecz ochrony klimatu i zasobów wody

Międzynarodowa organizacja CDP (dawniej: Carbon Disclosure Project) przyznała firmie  BASF najwyższą ocenę A w rankingu 2018 Climate Change List. Co roku ponad 7000 przedsiębiorstw przekazuje do CDP dane na temat swojego odziaływania na środowisko oraz ryzyka i szans związanych z prowadzoną działalnością, aby poddać się niezależnej ocenie w tym zakresie. CDP reprezentuje ponad 650 inwestorów dysponujących aktywami przekraczającymi 87 bln USD oraz 115 dużych organizacji zakupowych o sile nabywczej 3,3 bln USD. BASF uczestniczy w prowadzonym przez CDP programie zgłaszania danych istotnych dla ochrony klimatu od 2004 roku.     

Po kilku latach osiągania wyniku A- i uzyskaniu związanego z tym statusu lidera („Leadership”) firma BASF otrzymała w 2018 roku najwyższą możliwą ocenę A. Firmy na tym poziomie wyróżniają się kompletnością i przejrzystością udostępnianych sprawozdań, podejściem do zarządzania szansami i ryzykiem w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu oraz precyzyjnie określonymi korporacyjnymi strategiami ograniczania emisji.

„Jesteśmy dumni, że CDP uznała nas za lidera. Umieszczenie BASF na liście A w rankingu CDP Climate Change potwierdza, że ochrona klimatu jest trwale wpisana w naszą strategię oraz jest dowodem naszego poczucia odpowiedzialności w tej dziedzinie. Naszym celem jest wzrost neutralny pod względem emisji CO do 2030 roku” — powiedziała Saori Dubourg, członek zarządu BASF.     

Aby zrealizować ten cel dotyczący ochrony klimatu, BASF konsekwentnie optymalizuje obecne procesy technologiczne, zastępując paliwa kopalne odnawialnymi źródłami energii i rozwijając nowe, radykalnie niskoemisyjne metody produkcji. Firma łączy te działania w ambitnym programie ograniczania śladu węglowego. Strategia klimatyczna BASF przyczynia się do realizacji 13. Celu zrównoważonego rozwoju ONZ, którym jest przeciwdziałanie zmianom klimatu.

BASF jest również globalnym liderem w dziedzinie ochrony zasobów wody

CDP po raz kolejny potwierdziła, że BASF jest globalnym liderem w dziedzinie zrównoważonego gospodarowania zasobami wody. W uznaniu działań BASF w tym zakresie organizacja przyznała firmie ocenę A-.    
 

Dodaj ofertę pracy