biester
Wiadomości

Właściwości opóźniające zapalenie bez zastosowania fosforu czerwonego

Koncern LANXESS oferuje materiały alternatywne względem poliamidów 66 zawierających fosfor czerwony

Fosfor czerwony jest dodatkiem opóźniającym zapalenie powszechnie stosowanym w poliamidach 66. Nawet niewielkie jego ilości wystarczają, aby tworzywa termoplastyczne uzyskały odpowiednie właściwości w zakresie odporności ogniowej prawie bez wpływu na właściwości mechaniczne. Ostatnio ceny takich związków znacznie jednak wzrosły, gdyż żywica, na bazie której produkowany jest poliamid 66, oraz fosfor czerwony istotnie zdrożały. W związku z tym producent specjalistycznych środków chemicznych koncern LANXESS dostrzega rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości alternatywne materiały na bazie poliamidu 6 i 66, które uzyskują swoje właściwości opóźniające zapalenie w inne sposoby. Popyt ten pochodzi zwłaszcza z przemysłu elektrycznego i elektronicznego oraz branży IT. – Nasza seria produktów obejmuje odpowiednie związki zawierające bezhalogenowe środki opóźniające zapalenie, które wykazują właściwości opóźniające zapalenie o podobnie wysokiej, a czasami nawet lepszej wydajności. Związki poliamidu 6 charakteryzują się szczególnie korzystną relacją ceny do wydajności – wyjaśnia Alexander Radeck, ekspert ds. rozwoju zastosowań w jednostce biznesowej High Performance Materials (HPM) koncernu LANXESS. Dzięki usługom HiAnt koncern LANXESS pomaga klientom osiągnąć standardy określone na przykład w specyfikacjach dotyczących wymogów czy realizacji przy zmianie materiałów.     

Jasne kolory i odporność na korozję kontaktową   
W odróżnieniu od swoich odpowiedników zawierających fosfor czerwony związkom oferowanym przez koncern LANXESS można nadać dowolny kolor. Możliwe są również jasne odcienie. Jest to ich    istotną zaletą, gdyż kolor stanowi ważny element wzornictwa i jest wykorzystywany w wielu zastosowaniach jako część oznakowania bezpieczeństwa. Kolejną zaletą tych związków jest to, że metale są o wiele mniej podatne na korozje przy kontakcie z dodatkami opóźniającymi palenie w ciepłym i wilgotnym środowisku. Ponadto związki te są łatwiejsze w kontakcie pod kątem higieny pracy      

Lepsza odporność na prądy pełzające     
Związki poliamidu 66 ze środkami opóźniającymi zapalenie na bazie   fosforu czerwonego są zazwyczaj dostępne z zawartością włókna szklanego wynoszącą między 20 a 40 procent. Materiały     
alternatywne względem związków z zawartością włókna szklanego wynoszącą 25% obejmują poliamid 66 Durethan AKV25FN04 oraz poliamid 6 Durethan BKV25FN04. Oba materiały charakteryzują się podobnym modułem sprężystości przy rozciąganiu, wytrzymałością na rozciąganie i wydłużeniem przy zerwaniu, udarnością mierzoną metodą Charpy’ego oraz gęstością. Przy 600 V ich odporność na prądy pełzające (porównawczy wskaźnik odporności na prądy pełzające CTI A (Comparative Tracking Index), IEC 60112) jest nieco wyższa. Durethan AKV25FN04 szczególnie dobrze nadaje się do zastosowań, które wymagają wyższych wartości temperatury ugięcia pod obciążeniem HDT lub klasyfikacji V-0 dla próbki o grubości 0,4 mm w badaniu amerykańskiego instytutu badawczego Underwriters Laboratories Inc. (UL). Durethan BKV25FN04 uzyskuje klasyfikację V-0 dla próbek o grubości 0,75 mm. Oba związki spełniają normę f1 UL (dla próbek o grubości od 0,75 mm). Oznacza to, że te materiały nadają się również do produkcji elementów, które będą znajdowały się na zewnątrz i będą poddawane działaniu wody i promieniowania ultrafioletowego, takich jak elementy łączące do systemów   fotowoltaicznych.     
 

Dodaj ofertę pracy