biester
Wiadomości
Lanxess  

Stabilny rozwój LANXESS w trzecim kwartale

Koncern LANXESS, producent specjalistycznych środków chemicznych, w trzecim kwartale 2019 roku ponownie osiągnął dobre wyniki – pomimo postawionego sobie ambitnego celu ochrony klimatu.

  • Sprzedaż w ujęciu rok do roku na poziomie 1,781 mld EUR.
  • EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych nieznacznie spadł rok do roku, osiągając 267 mln EUR.
  • Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 15,0 proc.
  • Prognoza na cały rok 2019 niezmieniona: EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w zakresie od 1,000 mld do 1,050 mld EUR.
  • Dostosowanie działalności w obszarze związków metaloorganicznych.

 

Zgodnie z oczekiwaniami wyniki w trzecim kwartale były tylko nieznacznie słabsze niż w roku poprzednim. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 267 mln EUR i był o 3,6 proc. mniejszy w porównaniu z ubiegło­rocznym wynikiem w wysokości 277 mln EUR.

 

Negatywny wpływ na zyski miał w szczególności niższy popyt ze strony branży motoryzacyjnej oraz słabe wyniki działalności w zakresie rud chromu. Zostało to jednak prawie całkowicie skompensowane przez stabilny portfel spółki i korzystny wpływ wahań kursowych, w szczególności mocnego dolara. Marża EBITDA wyniosła 15,0 proc. w porównaniu do 15,5 proc. w analogicznym kwartale poprzedniego roku.

 

– Nasza stabilna pozycja po raz kolejny dowiodła swojej wartości, pozwalając nam pozostać na dobrej drodze w tych burzliwych czasach. Pomimo trudnego otoczenia z optymizmem dokonujemy ostatniego przyspieszenia w tym roku – mówi Matthias Zachert, prezes zarządu LANXESS AG.

 

LANXESS oczekuje, że w czwartym kwartale wynik EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych będzie nieco lepszy niż w roku poprzednim. Producent specjalistycznych środków chemicznych spodziewa się, że w całym 2019 roku EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniesie od 1,000 mld do 1,050 mld EUR (w roku poprzednim: 1,016 mld EUR).

 

Sprzedaż Grupy w trzecim kwartale 2019 roku wyniosła 1,781 mld EUR, na poziomie z roku poprzedniego. Zysk netto spadł o 13,8 proc., z 80 mln EUR do 69 mln EUR, głównie z powodu wyższych odpisów amortyzacyjnych. Zysk na akcję spadł mniej znacząco, o 10,2 proc. – z 0,88 EUR do 0,79 EUR – ze względu na niższą średnią liczbę akcji w obrocie po zakończeniu programu skupu akcji własnych.

 

 

Dostosowanie działalności w obszarze związków metaloorganicznych

 

LANXESS robi kolejny krok w kierunku dalszego rozwoju swojego portfolio. Koncern dostosowuje swoją działalność w dziedzinie związków metaloorganicznych, aby w przyszłości skoncentrować się na segmentach oferujących rentowny wzrost. W tym celu LANXESS dokonuje wartej kilka milionów euro inwestycji w zakład w Bergkamen w Niemczech, aby rozszerzyć produkcję związków metaloorganicznych na bazie aluminium, które są wykorzystywane jako katalizatory w produkcji wysokiej jakości tworzyw sztucznych. Działalność ta charakteryzuje się atrakcyjną marżą i dobrymi perspektywami rozwoju.

 

Również w Bergkamen LANXESS produkuje związki metaloorganiczne na bazie cyny. Koncern dokonał właśnie sprzedaży tej działalności na rzecz Grupy PMC, amerykańskiej spółki chemicznej. Obie strony podpisały umowę w tej sprawie 9 listopada 2019 r. Przewiduje się, że transakcja zakończy się pod koniec 2019 r. Strony uzgodniły, że nie ujawnią ceny zakupu. Co najmniej do końca 2021 r. LANXESS będzie kontynuował produkcję związków metaloorganicznych na bazie cyny na zlecenie przyszłego właściciela. Związki metaloorganiczne na bazie cyny są wykorzystywane głównie do produkcji polichlorku winylu (PCW), katalizatorów i innych chemicznych zastosowań pośrednich.

 

– Dzięki dostosowaniu naszej działalności w dziedzinie związków metaloorganicznych osiągnie ona znacznie większą stabilność i rentowność – mówi Hubert Fink, członek zarządu LANXESS AG. – Jednocześnie jesteśmy przekonani, że pod nowym zarządem zyska lepsze możliwości rozwoju.

 

Związki metaloorganiczne są częścią portfela jednostki biznesowej Advanced Industrial Intermediates.

 

 

Trzeci kwartał 2019: trzy z czterech segmentów zwiększają swój wynik operacyjny

 

Również segment Advanced Intermediates osiągnął dobre wyniki w trzecim kwartale. W dużej mierze było to efektem sprawnej działalności projektowej w Saltigo. Pozytywny wpływ miały również wahania kursowe. Pomimo niekorzystnego wpływu niższych cen surowców na ceny sprzedaż wzrosła o 2,8 proc., osiągając wartość 549 mln EUR w porównaniu z kwotą 534 mln EUR w roku poprzednim. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 2,3 proc., z 87 mln EUR do 89 mln EUR. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych utrzymała się na poziomie 16,2 proc.

 

Pomimo słabszego popytu ze strony branży motoryzacyjnej i rozwiązania rozwadniających marżę umów produkcji na zlecenie segment Specialty Additives osiągnął wzrost w trzecim kwartale. Było to możliwe dzięki korzystnym wahaniom kursowym i prężnej działalności jednostki biznesowej Polymer Additives. Sprzedaż utrzymała się na analogicznym poziomie jak w poprzednim roku i wyniosła 503 mln EUR. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrósł o 4,3 proc., do 97 mln EUR, w porównaniu z 93 mln EUR w analogicznym kwartale rok wcześniej. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła do 19,3 proc., z 18,5 proc. w analogicznym kwartale rok wcześniej.

 

Segment Performance Chemicals także poprawił wyniki w porównaniu z ubiegłym rokiem. Podobnie jak w poprzednich kwartałach jednostki biznesowe działające w obszarach uzdatniania wody i ochrony materiałów odnotowały silny wzrost. Pojawiły się również pozytywne efekty kursowe. Utrzymujący się negatywny wpływ miały natomiast słabe wyniki jednostki biznesowej Leather. Sprzedaż wzrosła o 6,0 proc., z 334 mln EUR do 354 mln EUR. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 56 mln EUR, o 5,7 proc. przekraczając kwartalny wynik sprzed roku (53 mln EUR). Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych utrzymała się na poziomie 15,8 proc.

 

W segmencie Engineering Materials na sprzedaży i zyskach w dalszym ciągu negatywnie odbijają się konsekwencje słabszego popytu ze strony branży motoryzacyjnej. Niekorzystny wpływ na wyniki sprzedaży miała również niższa wycena z powodu spadku cen surowców. Pomimo korzystnych wahań kursowych sprzedaż spadła o 10,4 proc., z 394 mln EUR do 353 mln EUR. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 59 mln EUR i był o 15,7 proc. mniejszy w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem w wysokości 70 mln EUR. Marża EBITDA wyniosła 16,7 proc. w porównaniu do 17,8 proc. rok wcześniej.

 

mln EUR

III kw. 2018 r.

III kw. 2019 r.

Zmiana w proc.

9 mies. 2018 r.

9 mies. 2019 r.

Zmiana w proc.

Sprzedaż

1786

1781

-0,3

5431

5413

-0,3

EBITDA przed uwzgl. pozycji nadzw.

277

267

-3,6

837

828

-1,1

Marża EBITDA przed uwzgl. pozycji nadzw.

15,5%

15,0%

 

15,4%

15,3%

 

Zysk netto1

80

69

-13,8

258

253

-1,9

Zysk na akcję (EUR)

0,88

0,79

-10,2

2,82

2,85

1,1

Zobowiązania finansowe netto2

 

 

 

13813

1786

29,3

Zatrudnienie

 

 

 

15 4413

15 504

0,4

 

1 Dane ubiegłoroczne z działalności kontynuowanej.

2 Po odliczeniu lokat terminowych i zbywalnych papierów wartościowych.

3 31 grudnia 2018 r.

Koncern LANXESS jest jednym z najważniejszych producentów specjalistycznych środków chemicznych na świecie. W 2018 roku osiągnął sprzedaż w wysokości 7,2 mld euro. Obecnie koncern zatrudnia około 15 400 pracowników w 33 różnych krajach i jest reprezentowany przez 60 zakładów produkcyjnych na całym świecie. Podstawowym przedmiotem działalności koncernu LANXESS jest opracowywanie, produkcja i dystrybucja półproduktów chemicznych, dodatków, specjalistycznych substancji chemicznych oraz tworzyw sztucznych. Koncern LANXESS należy do najważniejszych indeksów zrównoważonego rozwoju: Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World i FTSE4Good.

 

Autox jest koreańską spółką założoną w 1983 roku. Autox specjalizuje się w gumowych częściach zamiennych, szczególnie do sprzętu budowlanego. Podstawową działalnością firmy jest dostarczanie rozwiązań dla pojawiających się wyzwań i stosowanie ciągle ewoluujących technologii. Autox eksportuje obecnie swoje produkty do 63 krajów – liczba jego odbiorców sięga 259 firm.

Dodaj ofertę pracy