biester
Wiadomości
KGL   GPW  

Wyniki Grupy KGL za 3Q2019

Przychody netto ze sprzedaży za trzy pierwsze kwartały wniosły 303.3 mln PLN (286 mln PLN w 2018), z czego 141.1 mln PLN wygenerowała dystrybucja, natomiast 162.2 to sprzedaż produktów. Sprzedaż krajowa ogółem wyniosła 270 mln PLN (89%), zaś eksport 33.3 mln PLN (11%; głównie opakowania).

Za pierwszych dziewięć miesięcy 2019 zysk netto Grupy KGL wyniósł 8.3 mln PLN (rok wcześniej 4.3 mln PLN). EBIT i EBIDTA za 3Q2019 wyniosły odpowiednio 14.1 mln PLN i 27.7 mln PLN. Dość ciekawie rozkłada się zysk brutto ze sprzedaży na segmenty dystrybucji i produkcji, odpowiednio: 13.9 mln PLN oraz 34.1 mln PLN.

Na koniec trzeciego kwartału 2019 Grupa KGL zatrudniała 693 pracowników. Każdy z członków zarządu zarabiał średnio w w/w okresie kwotę 58.8 tys. zł miesięcznie.

W dystrybucji Grupa KGL posiada obecnie ponad 1 000 klientów. Największymi odbiorcami segmentu produkcji (opakowania) są: GRUPA ANIMEX, INDYKPOL E.WEDEL (Grupa Lotte), GRUPA SOKOŁÓW, LORENZ BAHLSEN, , MONDELEZ.

W omawianym okresie w strukturze sprzedaży granulatów pierwsze miejsce zajęły tworzywa techniczne (65.04 mln PLN – 46.1%), następnie poliolefiny (43.58 mln PLN – 30.9%) i tworzywa styrenowe (32.48 mln PLN – 23%).

Jeśli chodzi o segment produkcji na koniec omawianego okresu Grupa KGL posiadała 5 linii do produkcji folii (dwie do folii PP/PS i trzy do PET) oraz 27 linii do termoformingu opakowań. W tym czasie spółka wyprodukowała 13.1 tys. ton folii PET (72.7%), 4.9 tys. ton folii PP (27.2%) oraz 23 tony folii PS (0.1%).

 

Więcej: http://infostrefa.com/infostrefa/pl/profil/1789,KGL

Dodaj ofertę pracy