biester
Wiadomości

291 mln PLN na Polimery Police

Grupa Azoty złożyła dyspozycję objęcia 28 551 500 sztuk akcji w ramach emisji akcji Grupy Azoty ZCh Police, za łączną kwotę 291,2 mln zł, w ramach przysługujących Grupie Azoty praw poboru.

Przed emisją Grupa Azoty posiadała 49,5 mln akcji Polic, dających prawo do 66 proc. głosów na WZA. Z tego tytułu Azotom przysługiwało 72,6 mln praw poboru, uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji nowej emisji. Swoje prawa Azoty zrealizowały w 40 proc. Zgodnie z zasadami Azoty będą miały jeszcze prawo złożyć zapis dodatkowy, na akcje, które nie zostaną objęta w ramach wykonania prawa poboru.

 

W ramach emisji z prawem poboru Police do objęcia jest 110 mln akcji serii C po 10,2 zł. Przed emisją kapitał akcyjny dzielił się na 75 mln akcji. Przydział nowych akcji nastąpi do 20 grudnia 2019 roku.

 

Wpływy Police z emisji, przy założeniu objęcia wszystkich akcji, wyniosą 1,1 mld zł. Zostaną przeznaczone na sfinansowanie projektu "Polimery Police" - budowy zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy propanu i etylenu (port gazowy), infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. 

Dodaj ofertę pracy