biester
Wiadomości

Lotos wchodzi w Polimery Police

Grupa Azoty i Grupa Lotos wreszcie porozumiały się w sprawie współpracy przy okazji projektu Polimery Police.

Grupa Lotos zainwestuje w ten biznes 500 mln PLN, z czego za 300 mln PLN obejmie akcje Grupy Azoty Polyolefins (spółki realizującej projekt), zaś kolejne 200 mln PLN pożyczy na realizację projektu.

"Sukcesywnie i zgodnie z założeniami budujemy strukturę finansowania Projektu Polimery Police.(...) Dzisiejsze porozumienie ma charakter wiążący i jest ostatnim krokiem przed zawarciem ostatecznej umowy inwestycyjnej" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Wojciech Wardacki, prezes Zarządu Grupy Azoty oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police".

"Zakładamy, że skonsolidowane przychody Grupy Azoty w 2023 roku tylko dzięki Projektowi Polimery Police wzrosną o ok. 2,5 mld zł rocznie, co jednocześnie pozwoli podwoić udział segmentu tworzyw sztucznych do ponad 30 proc. łącznej sprzedaży. Jesteśmy przekonani, iż przedsięwzięcie realizowane w Policach będzie wiązać się z korzyściami i wzrostem wartości zarówno dla spółek z Grupy Azoty, jak i inwestorów zewnętrznych wspierających kapitałowo budowę finansowania Projektu Polimery Police. Niewątpliwie projekt inwestycyjny będzie także korzystny dla polskiej gospodarki" – dodał.

Podpisane w piątek porozumienie określa szczegóły współpracy inwestycyjnej. Grupa Lotos będzie uprawniona do powołania jednego członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty Polyolefins oraz do zwoływania Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty Polyolefins, spółki celowej projektu Polimery Police. Strony ustaliły, że ostateczne dokumenty finansowania equity będą przewidywać okres zastrzeżony (lock-up). Uzgodniły również procedurę zbycia akcji spółki przez Lotos po upływie okresu zastrzeżonego. Porozumienie zostało zawarte na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Być może zawarcie porozumienia oznacza, iż PKN Orlen nie przejmie Grupy Lotos. O możliwych kontrowersjach przy fuzji paliwowych koncernów pisaliśmy tutaj: https://eplastics.pl/wiadomosci/sp/13058-polimery-police-powazny-problem

Dodaj ofertę pracy