biester
Wiadomości
Krakchemia   VAT  

Krakchemia: miliony dla Urzędu Skarbowego

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie wydał właśnie decyzję określeniu zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okres styczeń 2015 - grudzień 2015 r., w której do dopłaty ma przypadać kwota główna 8.815 tys. PLN. Do kwoty tej należy doliczyć odsetki.

Przypomnijmy, iż w ramach kontroli za rok 2014 zaległość podatkowa w podatku VAT Krakchemii określona decyzją tego samego urzędu wynosi 15.791 tys. PLN. Do kwoty tej należy doliczyć odsetki.

 

Natomiast w ramach kontroli podatku VAT za okres marzec-grudzień 2013 do dopłaty przypada kwota 16.314 tys. PLN. Do kwoty tej należy doliczyć odsetki.

 

Na dziś kwota zaległości podatkowych w podatku VAT Krakchemii wynosi prawie 41 mln PLN plus odsetki. Decyzje UCS są jak na razie nieostateczne.

Dodaj ofertę pracy