biester
Wiadomości

Ergis: blokada wyjścia z giełdy

Akcjonariusz Ergis SA głosował przeciwko uchwale w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Ergis S.A. oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uchwała nr 4 o w/w treści została przegłosowana na NWZA spółki, które odbyło się 19 listopada 2019. Okazało się, że w dniu 2 grudnia 2019 r. wspomniany Akcjonariusz złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy pozew w przedmiocie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Ergis S.A. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji ERGIS S.A. oraz ich wycofania z obrotu giełdowego.

 

Proces skomplikuje procedurę wycofania spółki z giełdy.

Dodaj ofertę pracy