biester
Wiadomości

Producenci opakowań papierowych kontra polimery…

Tak się gra, jak przeciwnik pozwala… Producenci papieru i papierowych opakowań, czyli bezpośredni konkurenci producentów opakowań z tworzyw,  wykorzystują słabość biznesu polimerowego i dołączają do grona krytyków polimerowych opakowań. Niestety, na pochyłe drzewo to i koza wskoczy… Brak reprezentatywnej branży skupiającej producentów i przetwórców polimerów, a co za tym idzie przyzwolenie na codzienne masakrowanie wizerunku polimerów w przestrzeni publicznej takie właśnie przynoszą owoce. Nikt nie zareagował na publikowane poniżej „wyniki badania”, choć doskonale wiadomo, jak mocno obciąża środowisko naturalne produkcja papieru i opakowań z niego. Na dodatek większość dostępnych wyników badań opinii publicznej wskazuje, iż Polacy nie ulegli ekohisterii i mają racjonalny stosunek do przemysłu polimerowego oraz jego wytworów. Jako przykład można podać wyniki badania zrealizowanego przez GfK "Who cares? Who does?"(obszernie omówionego przez miesięcznik Plastics Review; nr 11.2019), które skupiło się na problematyce związana z odpowiedzialnym użytkowaniem i wykorzystywaniem opakowań z tworzyw sztucznych oraz zarządzaniem ich odpadami i objęło konsumentów z 11 europejskich krajów.

Z tego badania wynika, że 70 proc. europejskich konsumentów wymieniło odpady z tworzyw sztucznych jako najważniejsze z 5 największych światowych wyzwań środowiskowych. Najczęściej problem ten jest dostrzegany przez Niemców (75 proc. wskazań), najrzadziej przez Węgrów (55 proc.) i Polaków (58 proc.). W opinii Polaków odpady plastikowe są trzecim w kolejności największym globalnym wyzwaniem środowiskowym, po zanieczyszczeniu powietrza i wody.

 

Mamy więc badanie przeprowadzone przez czołową agencję badawczą oraz badanie zlecone przez firmę DSS Smith, z biegunowo różnym wynikiem.

 

Poniżej omówienie badania zleconego przez DSS Smith. Polimerowcy, uczcie się uprawiania branżowego marketingu od papierników… Papierowa wersja badania opinii publicznej robi wrażenie…

 

 

Sześciu na dziesięciu (62%) europejskich konsumentów twierdzi, że byliby skłonni zapłacić więcej za produkty spożywcze w opakowaniach zawierających mniej tworzyw sztucznych. Podobna liczba (59%) twierdzi, że sortuje i poddaje recyklingowi więcej odpadów niż pięć lat temu.

 

W badaniu zleconym przez DS Smith zidentyfikowano kluczowe zachowania konsumentów w odpowiedzi na gospodarkę o obiegu zamkniętym, wybór opakowań i recykling.

 

Mając do wyboru dwie opcje opakowania zawierającego produkt o tej samej jakości, ogromna większość (dziewięciu na dziesięciu) Europejczyków (91,5%) stwierdziła, że wybiera opakowanie zawierające o 85% mniej plastiku. Na pytanie, czy zapłaciliby 12,5% więcej za taki produkt, 62% respondentów przyznało, że są skłonni to zrobić.

 

To tylko niektóre z wyników badań opublikowanych przez DS Smith, czołowego europejskiego producenta zrównoważonych opakowań. Badanie przeprowadzono w lipcu 2019 r. wśród 3395 respondentów na kluczowych rynkach, na których działa DS Smith: w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii i Polsce. Miało ono na celu zrozumienie postaw i nawyków konsumentów dotyczących opakowań, recyklingu i zarządzania odpadami.

 

Najbardziej wrażliwi na ceny są Belgowie – nieco ponad połowa (54%) jest skłonna zapłacić więcej za produkt w opakowaniu o mniejszej zawartości tworzyw sztucznych. Z drugiej strony, najbardziej skłonni zapłacić więcej okazali się Polacy (72%). Większość Brytyjczyków (60%) i Niemców (63%) jest również gotowa zapłacić więcej, a wyniki w tych krajach były bliższe średniej europejskiej.

 

Opakowania z tworzyw sztucznych – największy problem w Europie

Zdecydowana większość ankietowanych (86%) twierdzi, że problemy środowiskowe są obecnie głównym wyzwaniem, przed jakim stoi społeczeństwo, a rodzaj opakowania produktów jest przedmiotem troski konsumentów w całej Europie, od Cardiff po Kraków. Najbardziej zaniepokojeni wpływem opakowań na środowisko są Niemcy (83%), następnie Brytyjczycy (78%), Belgowie (73%) i Polacy (71%).

Co do samych opakowań, wysoka zawartość plastiku stanowi największy problem w całej Europie. Wspomina o tym średnio siedmiu na dziesięciu respondentów. Kolejne na liście najważniejszych problemów są kapsułki z kawą, ale wymieniło je znacznie mniej badanych – zaledwie 6% respondentów. Opakowania metalowe (puszki, tacki aluminiowe itp.) budziły obawy u 5% respondentów, a opakowania wodoodporne na  płyny, takie jak mleko i soki owocowe, wymieniło 4% respondentów.

Z drugiej strony najmniej kontrowersyjne dla Europejczyków jest pakowanie w kartony – wspomniało o tym zaledwie 1% respondentów w czterech krajach.

Dobrą wiadomością jest to, że nawyki Europejczyków dotyczące recyklingu uległy znacznej poprawie. Średnio sześciu na dziesięciu (59%) respondentów z czterech badanych rynków twierdzi, że obecnie sortuje i przetwarza więcej odpadów niż pięć lat temu. Reprezentują oni większość respondentów we wszystkich krajach – 62% w Belgii, 64% w Wielkiej Brytanii i 65% w Polsce – z wyjątkiem Niemiec, gdzie tylko 44% twierdzi, że sortuje i poddaje recyklingowi więcej odpadów niż pięć lat temu. Może to wynikać z tego, że nawyki związane z sortowaniem i recyklingiem były już mocno ugruntowane na tym rynku, na którym 55% respondentów twierdzi, że sortuje i poddaje recyklingowi tyle samo odpadów, co pięć lat temu.
 

Komentując wyniki ankiety Krzysztof Sadowski Managing Director, DS Smith Poland & Baltics powiedział:

- Nadmiar opakowań i zbyt duża zawartość tworzyw sztucznych w opakowaniach budzą największe obawy wśród europejskich konsumentów – do tego stopnia, że są gotowi zapłacić więcej za mniejszą zawartość plastiku. Europejczycy zmienili nastawienie na zdecydowanie bardziej proekologiczne. Sortują i poddają recyklingowi więcej odpadów niż pięć lat temu. Bardzo zachęcające jest również to, że ludzie rozumieją, że opakowania kartonowe stanowią znacznie mniejszy problem dla środowiska: są to zrównoważone opakowania alternatywne dla plastiku i nadające się do recyklingu. 

W trosce o naszą planetę musimy stworzyć gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której opakowanie jest zredukowane do niezbędnego minimum, a opakowania towarów konsumpcyjnych są coraz częściej wytwarzane z materiałów nadających się do recyklingu, takich jak karton.

Badanie wykazało, że wiadomości w mediach (wspomniane przez 30% ankietowanych) i eliminowanie plastikowych toreb ze sklepów (wymienione przez 26% badanych) to dwa główne czynniki zwiększające świadomość konsumentów na temat problemów związanych z opakowaniami w Europie. W Polsce to właśnie eliminowanie plastikowych toreb jest czynnikiem, który w największym stopniu wpłynął na wzrost świadomości konsumentów - wskazało go 32% respondentów.

W sumie 67% ankietowanych Polaków oceniło, że ochrona środowiska znacząco wpływa na ich zachowania konsumpcyjne lub jest ich bardzo ważnym czynnikiem. Jest to najwyższy wynik w całej Europie. Jedynie 61% Belgów, 56% Niemców i 51% Brytyjczyków wyraziło podobne zdanie.

Polacy, inaczej niż respondenci w pozostałych krajach, wskazują, że największa odpowiedzialność za korzystanie z opakowań nadających się do recyclingu spoczywa na ich producentach. W innych krajach tą odpowiedzialnością obarczani są wytwórcy dóbr konsumpcyjnych.

Dodaj ofertę pracy