biester
Wiadomości
CO2  

Recykling CO2? To możliwe

Nowa metoda zakładająca przeprowadzanie sztucznej fotosyntezy wykorzystuje światło słoneczne do zamiany dwutlenku węgla w metan, co może pomóc w walce z globalnym ociepleniem.

Metan jest głównym składnikiem gazu ziemnego. Fotosynteza to z kolei proces, w którym rośliny wykorzystują światło słoneczne do produkcji żywności z dwutlenku węgla i wody, uwalniając tlen jako produkt uboczny. Sztuczna fotosynteza często ma na celu produkcję paliw węglowodorowych, podobnych do gazu ziemnego lub benzyny.

Metoda wytwarzania metanu jest możliwa dzięki nowemu katalizatorowi. Jest on zasilany energią słoneczną i wykonany z dużej ilości materiałów oraz działa w konfiguracji, która może być produkowana masowo. Naukowcy uważają, że w ciągu 5-10 lat może mieć miejsce recykling dwutlenku węgla z kominów, w efekcie czego będziemy otrzymywali czyste paliwo.

Przekształcanie dwutlenku węgla w metan jest bardzo trudnym procesem. Węgiel musi być pozyskiwany z CO2, co wymaga dużej ilości energii, ponieważ dwutlenek węgla jest jedną z najbardziej stabilnych molekuł. Podobnie, H2O musi być rozkładane, aby dołączyć wodór do węgla. Każdy atom węgla potrzebuje czterech atomów wodoru, aby stać się metanem, co tworzy skomplikowaną mieszankę ośmiu elektronów.

Konstrukcja katalizatora jest niezwykle ważna dla powodzenia reakcji. Z tego powodu naukowcy wiedzieli, że kluczowy składnik katalizatora to nanocząsteczki miedzi i żelaza. Zaprojektowane urządzenie jest rodzajem panelu słonecznego z nanocząsteczkami miedzi i żelaza. Może on wykorzystywać energię słoneczną lub prąd elektryczny do rozkładania dwutlenku węgla i wody. Układ ten tworzy dużą powierzchnię, na której mogą zachodzić reakcje. Tak zaprojektowane urządzenie może być przystosowane do pracy pod własnym zasilaniem lub do zwiększenia produkcji metanu za pomocą dodatkowej energii elektrycznej.

Dodaj ofertę pracy