biester
Wiadomości
KGL  

Szacunkowa wartość przychodów Grupy KGL za rok 2019

Zarząd Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody Grupy KGL ze sprzedaży za rok 2019 r. wyniosły 392,6 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w roku 2018 o ok. 5%.

Dane nie zostały zweryfikowane przez audytora. KGL SA przekaże do wiadomości publicznej skonsolidowany raport roczny (zbadany przez biegłego rewidenta) w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Dodaj ofertę pracy