mey
Wiadomości

Rozwój petrochemii Orlenu

Realizowany przez PKN ORLEN Program Rozwoju Petrochemii wszedł w kolejny etap. W ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych fenolu, PKN ORLEN podpisał umowę na licencję i projekt bazowy. W najbliższych miesiącach planowane jest wykonanie projektu bazowego oraz uruchomienie procesu wyboru wykonawcy w formule „pod klucz” (tzw. EPC) dla inwestycji. Fenol znajduje zastosowanie głównie w przemyśle tworzyw sztucznych i włókien syntetycznych, żywic, farmaceutycznym oraz przy produkcji środków ochrony roślin.

Zgodnie z zapowiedziami inwestujemy w rozwój segmentu petrochemicznego, tak aby wzmacniać naszą pozycję na europejskim rynku i zwiększać przychody dla Akcjonariuszy w długiej perspektywie. Przy obecnych uwarunkowaniach makroekonomicznych szacowany dodatkowy zysk operacyjny po finalizacji całego Programu Rozwoju Petrochemii to aż 1,5 mld zł rocznie. Realizowane inwestycje we wszystkich obszarach działalności i co za tym idzie budowa koncernu multienergetycznego będą wspierać rozwój firmy, polskiej gospodarki, ale przyniosą też wymierne korzyści klientom – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN. 

Obecnie moce produkcyjne fenolu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku plasują się na poziomie ok. 46 tys. ton rocznie. W przypadku realizacji inwestycji i budowy Kompleksu Fenolu zwiększyłyby się one do ok. 200 tys. ton rocznie.

Uruchomienie Kompleksu Fenol II umożliwiłoby wzrost produkcji wyrobów wysokomarżowych, przyczyniając się do zwiększenia udziału PKN ORLEN w rynku fenolu. Realizacja inwestycji pozwoliłaby również na wydłużenie łańcucha produktowego benzenu oraz umożliwiłaby rozwój portfela produktowego w kierunku pochodnych fenolu i acetonu, a przez to umocni pozycję konkurencyjną PKN ORLEN na światowym rynku petrochemicznym - powiedział Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu ds. Rozwoju PKN ORLEN.

Zakres umowy obejmuje m.in. udzielenie PKN ORLEN licencji na produkcję kumenu, służącego do otrzymywania fenolu oraz produkcję fenolu. Zakłada się, że w skład inwestycji weszłyby instalacja do produkcji kumenu, instalacja do produkcji fenolu i acetonu oraz systemy pomocnicze. Nowe obiekty zlokalizowane zostałyby na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku.

Umowa na zakup licencji i projektu bazowego dla rozbudowy zdolności produkcyjnych fenolu podpisana z firmą UOP Limited, jednym z największych na świecie licencjodawców procesów rafineryjnych i petrochemicznych. Firma oferuje sprawdzone oraz optymalne rozwiązania technologiczne spółkom z branży paliwowo-energetycznej na całym świecie.

Program Rozwoju Petrochemii PKN ORLEN obejmuje budowę kompleksów pochodnych aromatów, rozbudowę kompleksu olefin i zdolności produkcyjnych fenolu oraz budowę  Centrum Badawczo-Rozwojowego. Zakończenie wszystkich inwestycji planowane jest do końca 2023 r. W ramach rozbudowy kompleksu olefin w Płocku podpisana została umowa na usługę doradztwa technicznego i zarządzania projektem. Na zaawansowanym etapie są też prace związane z budową kompleksu pochodnych aromatów.

Trwają też intensywne prace związane z budową Centrum Badawczo-Rozwojowego, które zostanie otwarte jeszcze w tym roku. Inwestycja w Płocku umożliwi rozwój i wdrażanie własnych technologii. W CBR będą m.in. przeprowadzane testy usprawniające procesy technologiczne, udoskonalające produkty i optymalizujące koszty. Centrum będzie także nowoczesną platformą współpracy pomiędzy PKN ORLEN a światem nauki i biznesu. Inwestycja, której całkowity koszt szacowany jest na ok. 184 mln zł, wpisuje się w zapowiadane przez koncern wydłużenie łańcucha wartości produkcji petrochemicznej. Do końca minionego roku zakończono prace projektowe dla obiektów centrum, zakończono również roboty konstrukcyjne dla budynku biurowego, a dla pozostałych przestrzeni prace te są bardzo zaawansowane. Budynki osiągnęły już docelową wysokość i trwa zabudowa ścian i przegród.

Dodaj ofertę pracy