biester
Wiadomości

Kiedy polimer staje się olejem

Technologia Cat-HTR opracowana przez niemieckiego naukowca odzyskuje zasoby z odpadów z tworzyw sztucznych w ciągu 20 minut

Odnawialne, zrównoważone i redukujące odpady: są to cele leżące u podstaw technologii Cat-HTR (katalityczny reaktor hydrotermalny). Można ją wykorzystać do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, trwającego zaledwie 20 minut. Otrzymany olej można ponownie wykorzystać do wytworzenia nowych produktów polimerowych. Aby wesprzeć gospodarkę tworzywami o obiegu zamkniętym, igus zainwestował 4,7 miliona euro w spółkę, która planuje uruchomienie pierwszej komercyjnej fabryki Cat-HTR.

 

Każdego roku w oceanach świata deponuje się osiem milionów ton metrycznych plastiku[1]. Utracone w ten sposób zasoby są warte około 80 miliardów dolarów[2]. Problem: do tej pory większość plastików spalano, a tylko 14 procent poddawano recyklingowi[3]. Recykling tworzyw sztucznych jest również ważną kwestią dla firmy igus. W przypadku klasycznego recyklingu - rozdrabniania i ponownego użycia plastiku - od października ubiegłego roku igus robi odważny krok, wprowadzając nowy program eko-prowadnik (oryg. chainge). Firma odbiera zużyte prowadniki kablowe po zakończeniu okresu eksploatacji maszyny, niezależnie od producenta. Następnie regranuluje plastik i przetwarza go ponownie. „Dzięki programowi igus chainge rozpoczęliśmy recykling plastiku ze starych produktów”, mówi Frank Blase, CEO firmy igus GmbH.

 

 

 

Powrót do oleju za pomocą wody, wysokich temperatur i ciśnienia

Zmieszane odpady zawsze pozostają na całym świecie. W przypadku nietechnicznych tworzyw sztucznych są to ilości od 100 do 1000 razy większe. „Recykling chemiczny oferuje nowe rozwiązania w tym zakresie”, wyjaśnia Blase. „W połowie ubiegłego roku przeczytałem artykuł o technologii katalitycznego reaktora hydrotermalnego w niemieckiej gazecie FAZ. Następnego dnia skontaktowałem się z niemieckim wynalazcą, profesorem Thomasem Maschmeyerem przebywającym w Sydney.” Siedem miesięcy później, po intensywnych badaniach, igus inwestuje obecnie cztery miliony funtów brytyjskich (= 4,7 miliona euro) w Mura Technology Limited, a zatem także w budowę pierwszej instalacji Cat-HTR. Opatentowana technologia chemicznego, katalitycznego reaktora hydrotermalnego (w skrócie Cat-HTR) została opracowana w 2007 roku i przetestowana w pilotażowej instalacji w Australii przez 10 lat. Dzięki technologii Cat-HTR odpady tworzyw sztucznych, których wcześniej nie można było poddać recyklingowi, można ponownie przekształcić w olej, w ciągu 20 minut; jest to bardziej zasobooszczędne niż wydobywanie paliw kopalnych z ziemi. Do oddzielenia komórek i ponownego ich połączenia wykorzystywana jest jedynie woda, wysokie temperatury i odpowiednie ciśnienie. Tylko jeden zakład może przetwarzać aż 20 000 ton plastiku rocznie i redukować emisję CO2 o 28 180 ton metrycznych. Odpowiada to rocznemu zużyciu 5983 samochodów lub rocznemu zapotrzebowaniu na energię 4914 gospodarstw domowych[4].

 

Recykling tworzyw sztucznych Cat-HTR-fabryka

Pierwsza komercyjna instalacja Cat-HTR jest obecnie planowana w Teesside w Wielkiej Brytanii, a budowa rozpocznie się w tym roku. Firmy zajmujące się odpadami dostarczają odpady z tworzyw sztucznych, aby zrealizować swoje cele w zakresie recyklingu. Następnie otrzymuje się olej, który można sprzedawać jako zamiennik pierwotnego oleju kopalnego. W Teesside mają zostać zbudowane cztery katalityczne reaktory hydrotermalne, które będą mogły przetwarzać ponad 80 000 ton plastikowych odpadów rocznie. W kolejnym kroku Mura planuje wydawać licencje na całym świecie i budować nowe fabryki. „Jesteśmy zaangażowani w osiągnięcie równowagi w świecie tworzyw sztucznych, dzięki rozwiązaniom technicznym”, mówi Frank Blase.

 

Więcej informacji na temat technologii Cat-HTR można znaleźć w filmie: https://www.youtube.com/watch?v=dGx4m0KiFac

Dodaj ofertę pracy