biester
Wiadomości

Polimery Police z partnerami finansowymi

Zarząd Grupy Azoty Polyolefins S.A. („Spółka”) podpisał listy mandatowe (commitment letters) z polskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi potwierdzające złożenie ofert finansowania dłużnego dla projektu „Polimery Police”.

Proces zabezpieczenia finansowania projektu „Polimery Police” wszedł w finalny etap. W zakresie finansowania dłużnego uprzywilejowanego Zarząd Spółki podpisał z instytucjami finansowymi listy mandatowe (commitment letters) potwierdzające złożenie przez te instytucje ofert popartych zgodami komitetów kredytowych. Do grona instytucji finansujących uczestniczących w Projekcie zaliczają się: PKO BP S.A., Bank Pekao S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Alior Bank S.A., PZU S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Santander Bank Polska S.A.,BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, mBank S.A. oraz  Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce.

 

Łączna kwota oferowana przez wspomniane 11 instytucji finansowych w pełni pokrywa zapotrzebowanie Spółki na finansowanie dłużne uprzywilejowane.

 

 - Decyzje instytucji finansujących to kolejny, po pozyskaniu wkładu własnego, sukces Spółki w procesie finansowania. Do zakończenia procesu pozostało oczywiście jeszcze podpisanie umów inwestycyjnych i kredytowych, ale dynamika rozmów wskazuje na to, że nastąpi to już w najbliższym czasie – powiedział dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  

 

Projekt „Polimery Police” jest jednym z największych w polskiej historii przedsięwzięć realizowanych w formule project finance. Środki niezbędne na jego realizację będą pochodziły w ok. 40% (720 mln USD*) z kapitału podporządkowanego (kapitał własny i pożyczki podporządkowane). Pozostałe ok. 60% budżetu, tj. 1,075 mld USD* pokryje długoterminowy kredyt uprzywilejowany z regresem do głównych sponsorów - spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty - ograniczonym jedynie do gwarancji zakończenia budowy w kwocie 105 mln EUR. Dodatkowo, Spółce zostanie udzielony kredyt na płatności podatku VAT w okresie budowy oraz kredyt obrotowy z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego w fazie operacyjnej.

 

W ubiegłym roku Spółka pozyskała również trzech inwestorów kapitałowych: Grupę LOTOS, Hyundai Engineering Co., Ltd oraz Korea Overseas Infrastructure and Urban Development (KIND), które podjęły decyzję o inwestycji w projekt w łącznej wysokości ok. 1 mld PLN. Na kapitałową część finansowania projektu złożyły się też środki z emisji akcji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., wraz z wkładem pochodzącym od inwestorów pierwotnych – Grupy Azoty i Grupy Azoty Police.

 

Grupa Azoty Polyolefins S.A. to spółka celowa realizująca projekt Polimery Police będący jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym. Umożliwi on dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju. Zakończenie projektu planowane jest na 2022 rok.

Dodaj ofertę pracy