biester
Wiadomości

Nowy zarząd PUŁAW

24 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza Grupy Azoty PUŁAWY powołała nowego prezesa zarządu w osobie Pana Tomasza Hryniewicza oraz (z dniem 4 maja) nowego wiceprezesa zarządu w osobie Pana Jacka Janiszka. Pełniąca od 3 marca 2020 roku obowiązki prezesa zarządu Pani Anna Zarzycka-Rzepecka będzie ponownie wiceprezesem zarządu, którą to funkcję pełniła od stycznia 2018 roku. Członkiem Zarządu Spółki pozostaje też nadal Pan Andrzej Skwarek.

Pan Tomasz Hryniewicz jest od lipca 2019 roku Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A. w którym odpowiada za kontroling, realizację inwestycji, infrastrukturę oraz logistykę. Ukończył studia inżynierskie na Politechnice Opolskiej, oraz MBA w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.  To menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w funkcjach: Prezesa, Wiceprezesa Zarządu oraz Prokurenta w spółkach prawa handlowego, posiadający bogate doświadczenie zarówno w biznesie prywatnym, jak i państwowym

Pan Jacek Janiszek był już wcześniej członkiem zarządu Grupy Azoty PUŁAWY - od kwietnia do grudnia 2016 roku pełnił funkcją Wiceprezesa Zarządu, a od stycznia 2017 do sierpnia 2018 roku funkcję Prezesa Zarządu. Aktualnie pełni funkcję dyrektora oddziału lubelskiego w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Radomiu oraz studia podyplomowe na Politechnice Łódzkiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, SGH w Warszawie. W Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. pracował już w latach 1996-2008 pnąc się po szczeblach kariery od stanowiska specjalisty technologa do dyrektora departamentu organizacji korporacyjnej.

Obecna, trzyletnia kadencja Zarządu Grupy Azoty PUŁAWY trwa od czerwca 2019 roku.

Dodaj ofertę pracy