biester
Wiadomości

Bank Pocztowy: MŚP to filary polskiej gospodarki

Zwiększenie maksymalnego zabezpieczenia z 60 proc. do 80 proc. kwoty kredytu, wydłużenie okresu gwarancji dla kredytu obrotowego z 27 do 39 miesięcy oraz zniesienie stawki opłaty prowizyjnej z 0,5% do 0% w okresie do 31 grudnia 2020 r. - takie udogodnienia w ofererowanych kredytach z gwarancją de minimis wprowadził Bank Pocztowy. Wprowadzenie nowej oferty ma w opinii Zarządu Banku ułatwić uzyskanie finansowania w czasach pandemii szczególnie firmom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Bank Pocztowy udostępnił swoim klientom nowe korzystniejsze warunki gwarancji de minimis, z których skorzystać mogą przedstawiciele sektora MŚP. Zmiany to efekt wprowadzenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego planu, który ma pomóc mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom w zachowaniu płynności finansowej w czasie panującej pandemii koronawirusa..

Firmy z sektora MŚP zatrudniają ponad 10 mln Polaków i to na nich przede wszystkim opiera się ciężar polskiej gospodarki. Na co dzień widzimy jak wielkim wsparciem – szansą na rozwój biznesu – są dla nich oferowane przez nas kredyty z gwarancją de minimis. Są to jednak w większości przedsiębiorstwa, które jako pierwsze zaczęły odczuwać nadciągające spowolnienie gospodarcze spowodowane pandemią. Nowe, korzystniejsze warunki finansowania zabezpieczonego przez BGK mają pomóc przedsiębiorcom z sektora MŚP, niezależnie od branży, zachować płynność finansową, kluczową do prowadzenia biznesu i utrzymania miejsc pracymówi Robert Kuraszkiewicz, Prezes Banku Pocztowego.

Obowiązujące od 26 marca br. zmiany w oferowanych przez Bank Pocztowy kredytach z gwarancją de minimis obejmują wzrost maksymalnego zabezpieczenia kwoty kredytu z 60 do 80 procent, przy maksymalnej kwocie gwarancji wynoszącej 3,5 mln złotych. Wydłużeniu z 27 do 39 miesięcy ulega także okres zabezpieczenia finansowania. Dodatkowo stawka opłaty prowizyjnej od gwarancji należnej do zapłaty w terminie do 31 grudnia 2020 r. wynosić teraz będzie 0%.

Gwarancje de minimis to program wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MŚP, który ułatwia im dostęp do finansowania. Jest realizowany w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. BGK gwarantuje mikro, małemu lub średniemu przedsiębiorcy zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego.

Więcej informacji o zmianach w oferowanych przez Bank Pocztowy kredytach z gwarancją de minimis znajduje się na stronie:  https://www.pocztowy.pl/instytucje/gwarancjademinimis/

Dodaj ofertę pracy