biester
Wiadomości

Krakchemia: wynik za 2019

Spółka przyniosła stratę netto za 2019. Czwarty rok z rzędu.

Krakchemia SA 2019 2018 2017 2016
Przychody netto ze sprzedaży (mln PLN) 182,4 225,6 278 447
Strata netto (mln PLN) -13 -12,9 -8,4 -9,6

 

Skumulowana strata netto za ostatnie cztery lata to blisko 44 mln PLN. Ale to nie jedyne zmartwienie spółki dystrybucyjnej z grodu Kraka. Małopolski KAS żąda od spółki należności z tytułu zaległości w podatku VAT w wysokości:

 

  • za rok 2013: 16 314 tyś. PLN wraz z odsetkami
  • za rok 2014: 15 791 tyś. PLN wraz z odsetkami
  • za rok 2015: 8 815 tyś. PLN wraz z odsetkami

 

Sytuacja spółki jest naprawdę trudna. Gdyby małopolski KAS chciał zabezpieczyć wskazane wyżej zobowiązania, spółka musiałaby zaprzestać działalności operacyjnej.

 

Smaczkiem w rocznym raporcie Krakchemii jest na pewno porównanie wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Otóż, co ciekawe, przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zarabiają lepiej niż zarząd… To chyba ewenement na GPW.

W 2019 Członkowie Zarządu zarobili w Krakchemii 624 tys. PLN (Andrzej Zdebski 307 tys. PLN, Włodzimierz Oprzędek 217 tys. PLN, Łukasz Adach 100 tys. PLN), natomiast wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej wyniosło w tym samym czasie 875 tys. PLN (Jerzy Mazgaj 409 tys. PLN, Barbara Mazgaj 234 tys. PLN; reszta dostaje drobne lub nadzoruje gratis).

Dodaj ofertę pracy