biester
Wiadomości

Plast-Box: wyniki 1Q2020

Na poziomie przychodów za 1Q2020 spółka ze Słupska odnotowała lekki progres, jednak zysk netto okazał się znacznie niższy niż rok temu.

Za pierwszy kwartał 2020 GK Plast Box wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 54 679 tys. PLN (rok wcześniej 53 18 tys. PLN) oraz zysk netto 1 564 tys. PLN (2 456 tys. PLN). O ile na poziomie operacyjnym wynik za 1Q20 jest znacznie lepszy od ubiegłorocznego i wynosi 5 005 tys. PLN (3 083 tys. PLN), o tyle koszty finansowe skoczyły znacznie w 1Q20 do wyskości 3 169 tys. PLN (793 tys. PLN).

Plast Box SA jako spółka dominująca gruy kapitałowej miał 38 499 tys. PLN przychodów i 1 917 tys. PLN zysku netto. Widać więc, że w dół ciagnie producenta pozostała częśc grupy kapitałowej.

 

W komentarzu do wyników spółka podnosi, iż skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosły 54,7 mln zł. Wzrost o 2,8% sumy przychodów ze sprzedaży w porównaniu do I kwartału 2019 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła zwiększając głównie obroty na rynku krajowym, gdzie przychody wzrosły o 5,8%. W I kwartale 2020 roku udział sprzedaży na rynku krajowym wzrósł w porównaniu do I kwartału 2019 roku o 1,3 p.p. osiągając poziom 45,5%. Przychody ze sprzedaży eksportowej wzrosły w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2020 roku o 0,4% w porównaniu do I kwartału 2019 roku osiągając poziom 54,5% udziału sprzedaży Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. W I kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa zanotowała wzrost zysku brutto ze sprzedaży o 18,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk z działalności operacyjnej w wysokości 5.005 tys. zł był wyższy o 62,3% w porównaniu z osiągniętym w I kwartale 2019 roku (3.083 tys. zł). Pomimo poprawy zysków na poziomie operacyjnym Grupa Kapitałowa Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. osiągnęła niższy o 661 tys. zł zysk brutto i niższy o 892 tys. zł zysk netto w porównaniu do I kwartału 2019 z uwagi na wzrost o 2.376 tys. zł kosztów finansowych, wynikających z bilansowych, niezrealizowanych różnic kursowych.

Skład Grupy Kapitałowej Plast Box SA:

- Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku: jako jednostka dominująca,

- Plast-Box Ukraina sp. z o.o. z siedzibą w Czernichowie, Ukraina: jako jednostka zależna,

- Plast-Box East sp. z o.o. z siedzibą w Witebsku (Białoruś): jako jednostka zależna,

- Plast-Box Development sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku: jako jednostka zależna,

- Plast-Box Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku: jako jednostka zależna,

- Stark Partner sp. z o.o. z siedzibą w Urszulinie: jako jednostka zależna,

- Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Urszulinie: jako jednostka zależna.

Dodaj ofertę pracy