biester
Wiadomości
KGL  

Uchwały Walnego KGL

Dziś miało miejsce WZA Korporacji KGL SA. Zapadły na nim ciekawe uchwały.

Przede wszystkim, akcjonariusze Korporacji KGL zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu do 356.462 akcji własnych, stanowiących 5 proc. kapitału. Maksymalnie na skup KGL chce przeznaczyć 10,7 mln zł, a cena nabycia jednej akcji ma nie być niższa niż 1 zł i nie wyższa niż 30 zł.

Zarząd jest upoważniony do realizacji skupu do 31 grudnia 2021 r. 

Ponadto, akcjonariusze Korporacji KGL zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 2,43 mln zł, co daje 0,34 zł na akcję. Na kapitał zapasowy Korporacja KGL przeznaczy 10,3 mln zł z zysku za 2019 r. Dzień dywidendy ustalono na 25 czerwca, a termin wypłaty na 16 lipca 2020 r.

W 2019 roku spółka wypłaciła 0,14 zł dywidendy na akcję.

Komentarz: KGL stara się zadowolić swoich akcjonariuszy. Tak właśnie działa dobrze zarządzana, profesjonalna spółka giełdowa. Dywidenda wyższa o 100% rdr. Solidny skup akcji. A propos skupu, obecna sytuacja daje duże możliwości atrakcyjnej dystrybucji kapitału pośród akcjonariuszy właśnie poprzez skup. Spółka może wyemitować nisko oprocentowane obligacje lub zaciągnąć nisko oprocentowany kredyt na skup i w ten sposób rozdysponować darmowy właściwie kapitał wśród akcjonariuszy. Takie czasy!

Dodaj ofertę pracy