biester
Wiadomości

Skoda z recyklingu

Wykorzystanie w produkcji pojazdów materiałów pochodzących z recyklingu staje się coraz powszechniejsze. Wiele elementów samochodu, takich jak akumulatory, może być przetwarzanych i wykorzystywanych ponownie. Recyklingowi podlegają zarówno używane wcześniej części samochodowe, jak również odpady powstałe w procesie produkcji.

W przypadku starych części wykorzystuje się tylko niektóre ich elementy, spełniające określone warunki techniczne i uzupełnione o dodatkowe właściwości. Każda wyprodukowana seria odzyskiwanych materiałów jest ściśle nadzorowana. Dlatego materiały z recyklingu są stosowane głównie w miejscach, w których dana część musi spełnić mniej rygorystyczne wymagania. Są one stosowane z dobrymi wynikami na przykład jako element nadkoli lub osłon podwozia.

Mogą zostać wykorzystane jednak też do bardziej wymagających zastosowań, jak na przykład osłona kanału odpływowego pod przednią szybą lub w przyszłości jako okładzina bagażnika.

- Ze względu na swoje właściwości, tworzywo sztuczne jest jak dotąd najlepiej sprawdzającym się materiałem wykorzystywanym w przemyśle motoryzacyjnym. Zastępuje metal, przyczyniając się do obniżenia masy samochodu, zmniejszenia emisji CO2 i zużycia paliwa – komentuje Lukáš Zuzánek, pracownik ds. rozwoju technicznego Skoda.

- W przeszłości na produkcję tworzyw sztucznych o dobrych i zróżnicowanych właściwościach przeznaczano bardzo duże budżety. Rozwój technologii recyklingu i możliwości ponownego wykorzystywania materiałów nie był wówczas traktowany priorytetowo. Obecnie zastosowanie recyklingu części samochodowych ma wartość nie tylko ekonomiczną, ale także prowadzi do redukcji ilości odpadów – uzupełnia Jan Sláma, kolejny członek zespołu zajmującego się technicznym rozwojem materiałów.

Materiały z recyklingu w kabinie

Stosowanie materiałów pochodzących z recyklingu we wnętrzach samochodowych jest bardziej skomplikowanym procesem, ze względu na wysokie wymagania dotyczące emisji zanieczyszczeń i zapachów. Technologie recyklingu butelek PET okazały się skuteczne w produkcji wykładzin podłogowych oraz dna w bagażniku. Tekstylia z recyklingu są używane do wytłumienia podłoża.

- W przypadku polipropylenu stosowanie tworzyw pochodzących z recyklingu jest trudniejsze, ponieważ materiały te ulegają degradacji wraz z ich kolejnym przetwarzaniem. Potrzebne są tworzywa odpowiedniej jakości lub wymagane jest stosowanie dodatkowych metod recyklingowych, np. chemicznych. Nowe wyzwania obejmują opracowywanie sposobów zwiększania udziału tych materiałów w produkcji elementów wnętrz samochodowych - mówi Radka Kubínová, pracownik działu ds. rozwoju technicznego Skoda.

Trwają prace nad wykorzystywaniem dodatkowych możliwości recyklingu materiałów, np. włókien pochodzących z niewykorzystanych części surowców naturalnych, takich jak kokos, len, burak czy kawa. Wszystko to odbywa się w celu ochrony zasobów naturalnych i maksymalnego wykorzystania odpadów.

Dodaj ofertę pracy